ORGANİZE İŞLER


Önceki yıllarda defalarca yaşadığımız ve bu köşede sizinle paylaştığımız tesadüf mü yoksa organize bir çalışma mıdır bilinmez (!) ilginç bir senaryo ile yeniden karşı karşıyayız.

Ne zaman eczacılık mesleği ile ilgili önemli bir konu ortaya çıksa gariptir aynı tarihlerde başka bir önemli konu gündemimize geliyor.Doğal olarak da bizler bu sorunun çözümü için zamanımızı ve enerjimizi harcarken mesleğimizle ilgili başka bir değişiklik gerçekleşiyor.

Hepimizin yakından bildiği ve tepki gösterdiği “Devleti Soymanın 63 Yolu” üst başlığı ile ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürü Ömer Duman’ın kaynak gösterildiği haberler 5 Şubat 2006 Pazar günü önemli televizyon kanallarında,6 Şubat 2006 günü ise ulusal ölçekte yayın yapan önemli gazetelerde yer aldı.

Hiç de hak etmediğimiz ve gerçeğe dayanmayan bu suçlamalar aslında eczacılık mesleğinin kamuoyuna yanlış tanıtılmasına neden olacak nitelikteydi.Yöneltilen suçlamaları uzun uzun sıralayıp vakit kaybetmek istemiyoruz.Çünkü bizler provizyon sistemlerinin olduğu hiçbir yerde bu olayların gerçekleşmeyeceğini biliyoruz.Kaldı ki; akılcı ilaç kullanımı,ilaçta savurganlığın engellenmesi ve kamu kaynaklarının doğru kullanılması noktasında provizyon sistemlerini (aksaklıklarına rağmen) doğru buluyoruz.Tartışmasız tüm kurumların ortak bir provizyon sistemine geçmesini de arzuluyoruz.

Bir meslek grubuna hiç de hak etmediği suçlamaların yapıldığı yerde tepkisiz kalmamız düşünülemez. Ancak tuhaf olan tam bu süreçte 2006 Yılı Bütçe Uygulama taslağının şekilleniyor olması ve kurumlara yapılacak sözleşmelerde iskonto oranının “%3.5 oranında indirim yapılır” ifadesi anlaşılmaz bir biçimde “%3.5 oranından az olmamak üzere iskonto yapılır” şekline dönüştürülmek istenmesidir.

Yani, alt limiti %3.5 olan ve önümüzdeki günlerde bir çok sıkıntıyı da beraberinde getirebilecek bir kaosun önü açılmaya çalışılıyor .

Bu konuda tabanın görüşlerini iyi bilen yöneticiler olarak kararlı olmak ve bu değişikliği kabul etmemek başta TEB Merkez Heyeti olmak üzere eczacı meslek örgütünde görev yapan herkesin asli görevidir.

Yıllardır özveriyle görev yapan ve sağlıkta dönüşüm sürecinde ciddi sıkıntılarla karşılaşan biz eczacıları tüm kurumlarda ortak iskonto olarak uygulanan %3.5 oranının üzerinde iskontoya zorlamak böylesine zorlu bir dönemde telafisi olmayan sonuçlar doğuracaktır.

Kaldı ki, bu ülkede yaşayan herkes 15-16 Ocak eylemlerini ,sonuçlarını ve %3.5’un kolay kazanılmadığını çok iyi hatırlıyor.

Saygılarımla,

Ecz. Tuncay SAYILKAN