YETERLİLİK ?


Sağlık hizmetleri ve eczacılık mesleği üzerine türlü oyunlar oynanıp kimi çevrelerce  “yeniden yapılandırma” adı altında dönüştürme çabaları sürerken klişe cümleler ya da süslü vaatlerle ortaya çıkarak popülizm yapmak hiçbir anlam ifade etmiyor.

Özellikle seçim süreçlerinde kulağa hoş gelen iki cümlelik içi boş proje taslaklarının fiyakalı sunumlarla ortaya atılması ise kimseye samimi gelmiyor. Çözümden hiç söz etmeden sadece  mesleğimizle ilgili onlarca sorunu alt alta sıralamak da bir anlam taşımıyor.

Burada önem taşıyan nokta projelerin uygulanabilirliği, bunun için çalışacak kadroların yeterliliği ve tabi ki ortaya konan vizyon…

2007 yılında İzmir Eczacı Odası delegesi olarak TEB merkez heyetinde görev yapan sevgili hocamız Prof.Dr.Levent üstünes’in o dönem dikkat çektiği ;

*eczanelerin birinci basamak sağlık hizmet sunucusu olmasının gerekliliği,
*farmasötik bakımın önemi,
*eczacının danışman kimliği ve donanımı ile sağlık hizmetlerinin vazgeçilmezi olması,
*meslek standartları ve yeterlilik

gibi önemli konular SGK sözleşmesi, KKİ’ler ve fiyat indirimleri gibi ekonomik sorunların gölgesinde kalmış ve kimi çevrelerce algılanamamıştı.

Bu gün eczanelerdeki ekonomik sorun geçmişe oranla çok daha yakıcı durumda, tabi ki acil çözümler bulunması gerekiyor. Ama sadece bu günü düşünerek gündelik sorunların peşine düşmek ve yarını ıskalama lüksümüz de yok !

İzmir Eczacı Odası olarak 2013 yılında sevgili hocamızın editörlüğünde “Eczacılık Yeterlilik Standartları” adlı kitabın basımını üstlenmiş, meslek örgütümüzün yöneticileri ve eczacılık fakültelerimiz ile paylaşmıştık.

Bu gün eczacılık fakültelerinin önemli bir kısmının akredite olamadığını görmekteyiz. Akreditasyon akademik kalitenin iyileştirilmesi ve eğitimin günün koşullarına uygun hale getirilmesi anlamına gelmektedir.

FIP tarafından uluslararası yeterlilik standartları 2012 yılında yayınlanmış, TİTCK’ca uzmanlık standartları belirlenirken ve eczacılık fakültelerinin çoğu eğitimi güncellemeden  “çekirdek eğitim programını” uygulamaya çalışırken yani bizim dışımızda herkes geleceğe yönelik adımlar atarken aniden “eczacılıkta yetkinlik” konusu meslek örgütümüzün gündemine giriyor ve yetkinlik ile yeterlilik arasındaki farkı netleştirmeden 23-24-25 Temmuz 2015 tarihlerinde Samsun’da gerçekleşecek olan bölgelerarası toplantıda bu konunun ele alınacağı bir panel düzenleniyor.

Bu durum kimilerine göre geç de olsa geleceği şekillendirmek adına umut verici bir gelişme olarak değerlendirilse bile , aslında meslek örgütünde vizyonun ,geleceğe bakışın ve donanımlı kadroların önemini açıkça ortaya koyuyor.

Daha önce de dile getirdiğimiz gibi, geleceğin şekillendirilmesi için öncelikle eczacılık meslek ve uygulama standartlarının belirlenmesi önerimize karşılık eczane standartlarını belirleme komisyonunu kuran ve ilk iş olarak da eczane tabelalarını standart hale getirmeye çalışan(!) anlayıştan çözüm beklememiz hayalcilik olacaktır.

Evet oldukça zor bir dönemden geçiyoruz. Uzunca bir süredir bizi anlamayan bir yönetim anlayışı ve karşılaştığımız ciddi sorunlarla mücadele ediyoruz. Bir yandan birlik ve beraberlik içinde güncel sorunlarımızın çözümü için çalışırken diğer yandan da mesleğin geleceğini şekillendirecek hamleleri yapmalıyız.

Çok iyi biliyoruz ki bu çalışmaları yapabilecek niteliğe ,donanıma  ve vizyona sahip meslektaşlarımız var. Yeter ki anlamsız kısır çatışmaları bir kenara bırakıp samimiyetle çözüm için çaba harcayalım.

Saygılarımla…

Ecz.Tuncay Sayılkan

 

Eczacılık Yeterlilik Standartları 2013 kitabına ulaşmak için Tıklayınız.