05 MAYIS VE GERİ ÖDEMELER


29 Nisan 2005 Cuma akşamı “ Genel Sağlık Sigortası” konulu panel öncesinde,Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Tuncay Teksöz ile SSK'yı ve diğer kurumlardaki geri ödemeleri konuştuk.2004 yılına bakıldığında,kamu sağlık harcamalarının %49'unu ilaç oluşturuyor.2005 yılında serbest eczanelerle tanışan Yeşil Kart ve SSK ile beraber bu oranın artması kaçınılmaz.

SSK'nın 2004 yılı ilaç harcaması 2,8 katrilyon TL olarak gerçekleştirilmiş.Bu yıl 10 Şubat ‘ta serbest eczanelerden ilaç alması sonrasında aylık ilaç harcaması şimdilik yaklaşık 300-320 trilyon düzeyinde seyrediyor.SSK'da 2005 yılı için beklenen toplam ilaç harcaması 3,2-3,5 katrilyon olarak öngörülmekte.2004 yılı ile 2005 yılı arasında oluşacak farkın ise ucuz eşdeğer uygulaması ,firmalarca uygulanan (%11-%4) iskontolar ve eczanelerden yapılan iskontodaki %1'lik artışlar ile karşılanması bekleniyor.

Ayrıca, ucuz eşdeğer uygulaması sonrasında fiyatlarını ciddi oranda aşağı çekilen ilaçlar nedeniyle genel anlamda daha düşük bir ilaç harcaması ortaya çıkabilecektir.

Bugün ödemesi yapılacak reçetelere ilişkin ilk verilere göre günlük ortalama ;

 
Reçete Sayısı 
Tutar
Emekli Sandığı 
88.064
6.216.314
Yeşil Kart 
114.350
3.593.859
Konsolide Bütçe 
3.272
170.379
SSK
270.785
11.275.808
Bağ-Kur
122.884
7.087.146

Yukarıdaki verilerden de anlaşılacağı üzere en ciddi ilaç harcaması ülke nüfusunun yaklaşık yarısını oluşturan SSK'dadır.Bu nedenle verilen hizmetin devamlılığı için SSK'nın geri ödemelerinin tamamı büyük önem taşımaktadır.

Son günlerde ,neredeyse tüm yetkililerce kamuoyuna SSK tarafından 05 Mayıs tarihinde yapılacak ödemeler her şeyin çözümü olarak yansıtıldı.

Uzun bir aradan sonra SSK'lılara ilaç hizmeti sunmaya başlayan serbest eczaneler için ilk ödemenin yapılacağı 05 Mayıs 2005 gerçekten önemli bir tarihtir.SSK ile tanışan 18.000 i aşkın eczane için bir ilktir. Ancak, SSK'lılara verilen nitelikli sağlık hizmetinin sürdürülebilmesi için bu tarihten sonraki geri ödemelerin de zamanında yapılması zorunludur. Bu nedenle asıl yapılması gereken önümüzdeki dönem yapılacak geri ödemeleri izlemektir.

Hepimiz çok iyi biliyoruz ki, devlet SSK ve Yeşil Kart'la beraber ülkemizdeki en büyük alıcı konumunu çok üst noktalara taşımıştır.Eczanelerden halka sunulan ilaç hizmetinin kesintiye uğramaması için, eczanelerin ekonomik sıkıntı yaşamaması büyük önem taşımaktadır. Bugün eczacılar 15-16 Ocak eylemindeki konumlarına oranla çok daha güçlü bir noktadadır. Çünkü eczanelerden artık ülke nüfusunun neredeyse tamamına ilaç hizmeti verilmektedir. Geri ödemelerde yaşanacak gecikmeler sonrasında örgütlü yapımıza koyacağımız tepkide kuşkusuz halkın tamamı yanımız