2008 SUT


 

 

2008 Yılı Sağlık Uygulama Tebliği, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından, 29.09.2008 tarih 27012 Mükerrer Sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.
Tebliğin EK-8/A Listesi 01.01.2009 tarihinde, diğer hükümleri ise 01 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe girecek.
Tebliğ ve eklerine  http://rega.basbakanlik.gov.tr/ adresinden ulaşılabilir.
Tebliği metni için tıklayınız.

Tebliğ ve Ekler İçin Tıklayınız.