2008 SUT


2008 YILI SGK SUT İLE 2007 YILI SGK SUT ARASINDAKİ FARKLAR (METİN üZERİNDE)
 

 

29.09.2008 tarih 27012 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 2008 Yılı SGK Sağlık Uygulama Tebliği’nin, 2007 Yılı SGK Sağlık Uygulama Tebliği ile olan farklılıkları, 2008 Tebliğ metni üzerinde sarı renk ile işaretlenmiş olarak ekli dosyada yer almaktadır. 2007 Tebliğinde yer alan, ancak 2008 Tebliğinde bulunmayan bölümler, kırmızı karakter ile belirtilmiştir.

2008 Yılı SGK Sağlık Uygulama Tebliği hükümleri 01 Ekim 2008 tarihinden itibaren geçerlidir.

Tebliğ ile, 2007 Tebliğinde yer alan ilaç kullanım raporu ifadesi kaldırılmış; sağlık raporu tanımlanmıştır.

Tebliğde

- uzman hekim raporu ve

- sağlık kurulu raporu

olmak üzere, iki tür rapora yer verilmiştir. Bu raporların özellikleri, Tebliğin 21.Sağlık raporlarının düzenlenmesi başlıklı bölümde tanımlanmıştır.

21. Sağlık raporlarının düzenlenmesi


21.1. Uzman hekim raporlarının düzenlenmesi

İlgili tek uzman hekim tarafından düzenlenecek olup başhekimlik mührü (özel sağlık kurum ve kuruluşlarında mesul müdür kaşesi) ve ıslak imza onayının bulunması zorunludur.
21.2. Sağlık kurulu raporlarının düzenlenmesi
İlgili daldan üç uzman hekimin katılımıyla, aynı daldan üç uzman hekim bulunmaması halinde ise ilgili dal uzmanı ile birlikte öncelikle bu uzmanlık dalına en yakın uzmanlık dalından olmak üzere başhekimin seçeceği diğer dallardan uzman hekimlerin katılımı ile en az üç uzman hekimden oluşan sağlık kurullarınca düzenlenir. Sağlık kurulu raporlarında başhekimlik mührü (özel sağlık kurum ve kuruluşlarında mesul müdür kaşesi) ve ıslak imza onayının bulunması zorunludur. Sağlık kurulu raporlarına ait istisnai düzenlemeler SUT’ta ayrıca belirtilmiştir.

***Tebliğe bu sene eklenen 25.2.2 Eczane faturalarının düzenlenmesi başlıklı bölüm ile, sigortalı gruplarına göre eczane faturalarının ne şekilde düzenleneceği detaylandırılmıştır.


Farklar için tıklayınız.  

Ek-1     
 
 
Okunma sayısı: 3509