2019/18 Sayılı Sağlık Hizmet Sunucularının Basamaklandırılması Genelgesi Hakkında


T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 31.05.2019 tarihinde yayımlanan 2019/10 sayılı “Sağlık Hizmeti Sunucularının Basamaklandırılması” konulu Genelgenin 1. maddesinin 2. fıkrasının (k) bendi ile “6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun kapsamında serbest faaliyet gösteren eczaneler” birinci basamak sağlık hizmet sunucusu olarak tanımlanmıştı.

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 14.11.2019 tarihinde yayımlanan 2019/18 sayılı “Sağlık Hizmeti Sunucularının Basamaklandırılması” konulu Genelgede de, eczanelere ilişkin hükümler aynı şekilde yer almış, üçüncü basamak sağlık kurumlarına ilişkin bazı düzenlemeler yapılmıştır.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

2019/18 Sayılı Genelge için tıklayınız.

2019/10 Sayılı Genelge için tıklayınız.


BAŞKANDAN - Ecz.Tuncay Sayılkan

BAŞKANDAN

BÖYLE GİTMEZ...

Çok özel ve farklı bir mesleğimiz var.Son yıllarda  çok ciddi ekonomik sorunlarla mücadele ediyor olsak da vatandaşın ilaca ulaşmasını ve nitelikli sağlık hi...

20.12.2021 tümü

  • Odamızda Bugün Doğanlar
  • Eczanem Nerede
  • İlaç Haber Aktüel

Sosyal Medya Hesaplarımız