2019 Yılı Ekim Ayı Eczane Kan Ürünü ile Katılım Payı Ödemeleri


Sosyal Güvenlik Kurumu Gider Muhasebe Daire Başkanlığı’ndan Birliğimize yapılan bilgilendirmede;

2019 Yılı Ekim Ayı Hastane İlaç Malzeme Avansı, Eczane Kan Ürünü ödemeleri ile; ayrıca Eczane, Optik, Tıbbi Malzeme Tedarikçileri ve İşitme Cihazı Merkezleri katılım payı tutarlarının 29.11.2019 tarihinde bankaya gönderileceği ve aynı gün eczacılarımıza ödeme yapılacağı iletilmiştir.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ