2019 Yılı Yardımcı Eczacı Üçüncü Başvuru Dönemi Yerleştirme Sonuçları


Değerli meslektaşımız,

TÜrkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 27.12.2018 tarihinde yayımlanarak yÜrÜrlÜğe giren Yardımcı Eczacı Çalışması ve Yerleştirilmesine Dair Usul ve Esaslar doğrultusunda,  yardımcı eczacı olarak çalışmak isteyen eczacının çalışacağı eczaneyi kendisinin bulamaması halinde yapacağı işlemlerle ilgili olarak, TÜrk Eczacıları Birliği Eczacı Bilgi Sistemi aracılığıyla yÜrÜtÜlecek olan işlemler için tamamlanmış olan hazırlıklarımız kapsamında TÜrkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından da onaylanan  2019 Yılı ÜçÜncÜ Başvuru Dönemi Takvimi kapsamında; 

Bölge Eczacı Odaları tarafından, 08 Temmuz 2019 – 19 Temmuz 2019 tarihleri arasında yardımcı eczacı olarak çalışmak isteyen eczacıların ön kayıt başvuruları alınarak kendilerine tercih işlemlerinde kullanacakları  kullanıcı adı ve şifreleri imza karşılığında verilmiş; Eczacı Bilgi Sistemi (EBS) Üzerinden açılan ekran aracılığıyla  22 Temmuz 2019 – 25 Temmuz 2019  tarihleri arasında il tercih işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Takvime göre 26 Temmuz 2019 tarihinde yerleştirmelerin gerçekleştirileceği ve sonuçların duyurulacağı ilan edilmiş olmakla beraber; uygulamada herhangi bir karışıklığa neden olmaması amacıyla, TÜrkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından, ikinci eczacı çalıştırmaya esas ciro alt sınırının ilan edilmesi beklenmiş; yardımcı eczacı yerleştirme işleminin 31 Temmuz 2019 Çarşamba gÜnÜ gerçekleştirileceği de internet sayfamızdan duyurulmuştur.

Yapılan başvuru ve tercih işlemlerine istinaden, yerleştirme işlemi tamamlanmış olup, 2019 Yılı ÜçÜncÜ Başvuru Dönemi Yerleştirme Sonuçları, tercihlerin gerçekleştirildiği şifreli alanda yayımlanmıştır.

Yerleştirme sonuçları, ilgili Bölge Eczacı Odaları tarafından,  yardımcı eczacıya, ilgili il sağlık mÜdÜrlÜğÜne ve yardımcı eczacı çalıştıracak eczacıya bildirilecektir.

ÜçÜncÜ Başvuru Döneminde,

602 eczacı Bölge Eczacı Odalarına ön kayıt yaptırmış;  479 eczacı tercih ekranı aracılığıyla il tercihi yapmış; 20 eczacı il tercihi yaptıktan sonra kendi bulduğu bir eczanede çalışmaya başlamış olup; 429 eczacı Yardımcı Eczacı Yerleştirme Sistemi tarafından yerleştirilmiştir.

Tercih sırasında “tercihlerime yerleşememem durumunda sistem tarafından yapılacak yerleştirmeyi kabul ediyorum” seçeneğini tercih etmemiş ve 28'i tek il tercihinde bulunmuş olan 30 eczacı bu nedenlerle yerleştirilememiştir..

Yerleştirme işlemi gerçekleştirilen yardımcı eczacıların, Usul ve Esaslarda belirtilen gerekli tÜm belgeleri il sağlık mÜdÜrlÜğÜne ibraz etmeleri gerekmektedir.

2019 Yılı için DördÜncÜ Başvuru Yerleştirme Takvimi aşağıdaki şekildedir;

* 7-18 Ekim 2019 tarihleri arasında, Bölge Eczacı Odaları tarafından, yardımcı eczacı adaylarının ön kayıt başvurularının alınması ve ön kayıt sonrasında başvuru sahiplerine tercih ekranı için kullanıcı adı ve şifrelerinin imza karşılığında verilmesi,

* 21-24 Ekim 2019 tarihleri arasında, TÜrk Eczacıları Birliği tarafından açılacak ekran aracılığıyla adayların il tercih başvurularının gerçekleştirilmesi,

* 25 Ekim 2019, yapılan başvurular doğrultusunda yerleştirmelerin gerçekleştirilmesi ve sonuçların duyurulması

Meslektaşlarımızın bilgisine ve dikkatine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Yardımcı Eczacılar İçin 2019 Yılı ÜçÜncÜ Başvuru Dönemi Yerleştirme Sonuçlarına Göre Yapılacak İş ve İşlemler için tıklayınız.