2021 Yılına Ait Hasılat Bilgilerinin İTS’ye ve EBS’ye Kayıt İşlemleri Hakkında


2021 Yılına Ait Hasılat Bilgilerinin İTS’ye ve EBS’ye Kayıt İşlemleri Hakkında

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından, eczanelerin 2021 yılı KDV hariç hasılat bilgilerinin, İlaç Takip Sistemi (İTS) üzerinde yer alan hasılat giriş ekranına 07.04.2022-08.05.2022 tarihleri arasında girileceği bildirilmiş; konu hakkındaki Kurum duyurusu, 07.04.2022 tarihinde www.teb.org.tr sayfamızdan da duyurulmuştur.

Meslektaşlarımızın, 2021 Yılına ait resmi olarak belirlenen Vergi Dairesinden onaylı hasılat bilgilerini, Eczacı Bilgi Sistemi’nde yer alan "2021 Yılı Satış Hasılatı" Bölümünden güncellemelerini ve bu işlemi 08.05.2022 Pazar günü saat 18:00'e kadar gerçekleştirmeleri de, 11.04.2022 tarihinde, www.teb.org.tr sayfamızdan duyurulmuştur.

TİTCK tarafından 21.04.2022 tarihinde “Tüm Eczacılarımızın Dikkatine” başlığı ile bir duyuru daha yayımlanmış olup, aşağıdaki şekildedir:

“Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 16’ncı maddesinin birinci fıkrası doğrultusunda serbest eczanelere ait KDV hariç hasılat bilgilerinin beyan edilmesi için İlaç Takip Sistemi (İTS) üzerinde yer alan hasılat girişi ekranı 07.04.2022 tarihinde açılmış olup; 2021 yılına ait KDV hariç hasılat bilgilerinin 08.05.2022 tarihine kadar girilmesi gerekmektedir.

“08.05.2022 tarihinden sonra KDV hariç hasılat bilgilerini beyan etmeyen eczacılarımızın İlaç Takip Sistemine erişimi, KDV hariç hasılat bilgisinin beyan edildiği tarihe kadar geçici olarak engellenecek ve gerçeğe aykırı ya da hatalı beyanda bulunan eczacılarımız hakkında gerekli adli ve idari işlemler başlatılacaktır.

“21.04.2022 tarihi itibari ile 11.486 eczane tarafından veri girişi yapıldığı tespit edilmiş olup; 08.05.2022 tarihinin veri girişi için son tarih olduğu göz önünde bulundurulduğunda herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına tüm eczacılarımızın ivedilikle veri girişini yapması,

“Bununla birlikte veri girişi yapan bazı eczacılarımızın hatalı veya eski tarihli evrak yüklediği veya yüklenen evrakta bulunan bilgilerle uyuşmayan KDV hariç hasılat beyanında bulundukları tespit edilmiş olup; veri girişi yapan eczacılarımızın söz konusu evrak ve beyanlarını gözden geçirmesi hususları önemle duyurulur.”

Meslektaşlarımızın dikkatine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Kurum duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.