2022 Yılı Oda Ve Yardımlaşma Sandığı Aidatları Hakkında


Değerli meslektaşımız,

Bilindiği gibi; 6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun 55. maddesinin "b" fıkrası gereği  üye aidatlarının her yıl Şubat ayı sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir.

2022 yılı aidatları ilgili katsayıya göre hesaplanmış olup, oda hizmetlerinden yararlanırken ve Farmainbox a reçete kaydı yapılırken mağduriyet yaşanmaması için 2022 yılına ait aidatların Şubat ayı sonuna kadar yatırılması gerekmektedir.

Ayrıca,  Yardımlaşma Sandığı aidatları Odamızca tahsil edildikten sonra, toplu olarak Yardımlaşma Sandığı’na iletilecektir.

TAHSİLATLAR ODAMIZDA YAPILACAKTIR.

Bilgilerinize önemle sunarız.

 

İZMİR ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU