2024 Yılı İkinci Eczacı ve Yardımcı Eczacı Çalıştırma Kriterleri Hk.


12 Nisan 2014 tarih ve 28970 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak  yürürleğe giren Eczacılar ve Eczaneler Hakkında  Yönetmenlik'in '' İkinci eczacı ve yardımcı eczacı çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslar '' başlıklı 16. maddesinin birinci fıkrasında yer almıştır. Gerekli bilgiler ektedir. İlgili  resmi yazı  ektedir.

2024 Yılı İkinci  Eczacı ve Yardımcı Eczacı Çalıştırma Kriterleri Hk.