6197 Taslağı Hakkında


 

TüRK ECZACILARI BİRLİĞİ
MERKEZ HEYETİ BAŞKANLIĞI’NA,
ANKARA

Birliğimiz ve Bölge Eczacı Odalarının uzun yıllardır üzerinde çalıştığı ve özellikle son dört yıllık süreç sonucunda somutlaşarak, Sağlık Bakanlığı ve örgütümüz arasında uzlaşıyla son şekli verilen,  6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı’ nın Bakanlar Kurulu’ nda imzaya açılmak üzere, Başbakanlığa gönderildiğini öğrenmiş bulunuyoruz.

Ancak, 15 Ağustos 2006 günü yapılan, TEB Merkez Heyeti üyeleri ve tüm Bölge Eczacı Odaları Başkanları ya da Temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıda, Sağlık Bakanımız Sn. Prof. Dr. Recep AKDAĞ  tarafından,  eczane açılış ve nakillerinde mutlaka Eczacı Odası onayının aranacağına ilişkin hükmün, Yasa Taslağında yer alacağına dair  verdiği sözlü güvencenin, yerine getirilmediğini şaşkınlık ve endişe ile takip etmekteyiz.

Yasanın mevcut halinde de Bölge Eczacı Odalarına herhangi bir yetkilendirme bulunmaması ve bunun bundan sonra da Yönetmelikle düzenleneceğine ilişkin sözlü beyanları yeterli bulmuyoruz.

Yasa’ nın çıktığı 1953 yılında, TEB’ nin henüz kurulmamış olduğu gerçeğini ilgililere bir kez daha hatırlatıyor, mesleğimizin geleceği için hayati öneme haiz bu değişikliğin yasa metninde yer almasını sağlayacak düzenlemelerin yapılması için; Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti’ nin gerekli girişimlerde bulunmasını talep ediyoruz.

Ege Eczacı Odaları olarak, örgütsel bütünlük ve disiplin içerisinde yapılacak, her türlü girişimin destekçisi ve takipçisi olacağımızı bir kez daha bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

TEB 3. Bölge İzmir Eczacı Odası
TEB 9. Bölge Eskişehir Eczacı Odası
TEB 15. Bölge Isparta-Burdur Eczacı Odası
TEB 16. Bölge Denizli Eczacı Odası
TEB 21. Bölge Aydın Eczacı Odası
TEB 29. Bölge Manisa Eczacı Odası
TEB 30. Bölge Balıkesir Eczacı Odası
TEB 32. Bölge Muğla Eczacı Odası
TEB 33. Bölge Afyon Eczacı Odası
TEB 35. Bölge Kütahya Eczacı Odası
TEB 36. Bölge Çanakkale Eczacı Odası
TEB 46. Bölge Uşak Eczacı Odası