Acıbadem Sigorta Unvan Değişikliği Hakkında


Birliğimiz ve Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi arasında 05.08.2009 tarihinde imzalanmış olan sözleşme hükümleri doğrultusunda, hak sahiplerine ait reçeteler sözleşmeli eczanelerce karşılanmaktadır.
Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi tarafından Birliğimize iletilen yazı ile; şirket unvanının 23.10.2019 tarihinde "Bupa Acıbadem Sigorta Anonim Şirketi" olarak değiştiği ve 30.10.2019 tarih ve 9940 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edildiği bildirilerek; imzalanmış olarak bulunan mevcut sözleşmelerin geçerli olduğu, yeni başvurularda taraf olarak "Bupa Acıbadem Sigorta Anonim Şirketi" isminin yer aldığı sözleşmelerin kabul edilebileceği, sözleşmeli eczaneler tarafından kesilecek faturalarda şirketin yeni unvanın kullanılması gerektiği aktarılmaktadır.
Birliğimizce yeni sözleşme formları bastırılmaktadır. Elinizde bulunan Acıbadem Sigorta sözleşme formları, unvan değişikliği nedeniyle şirket tarafından kabul edilemeyecek olup; bu formların Birliğimize iade edilmesi ve yeni formlar Odanıza ulaşana kadar sözleşme formu satışı yapılmaması önemlidir.

Halihazırda anlaşması bulunan meslektaşlarımızın kesecek oldukları faturalarda kullanacakları bilgiler
aşağıda yer almaktadır.

Türk Eczacıları Birliği

Bupa Acıbadem Sigorta Anonim Şirketi

Vergi Dairesi: Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı / Mecidiyeköy

Vergi No: 153 00 36 198

Adres: Küçükbakkalköy Mahallesi Başar Sokak No:20 Ataşehir / İstanbul