ACİL EYLEM PLANI...


Bir benzeri var mıdır bilinmez ama satış iznini,fiyatını ve satış koşullarını alıcının belirlediği bir ürünü aldığımız eğitimin ışığında danışmanlık hizmeti ile hastaya  sunan özel bir mesleğimiz var.

Tüm kurumların tek bir çatı altında birleşmesinin devamında devletin sağlık hizmetleri ve ilacın en büyük alıcısı konumu her geçen gün biraz daha kuvvetleniyor. Bu konumun gereği olarak da sektörle ilgili tüm kararlar tek taraflı olarak kamu tarafından belirleniyor.

Son yıllara bakıldığında ilaç-eczacılık alanında onlarca sorunu alt atla yazabiliriz.Bunların bir kısmı anlık sorunlardan, bir kısmı da yıllar içinde derinleşmiş sorunlardan oluşmaktadır.

Temelde acil çözüm bekleyen sorunumuz eczanelerde yaşanan  ekonomik sıkıntıların giderilmesi olduğu çok net görülmektedir. Ancak bu sorunun kalıcı çözümü için sağlık harcamalarına gerçekçi bütçeler ayırmak gibi somut adımlar atılmamakta, tersine sağlık harcamalarını daha da azaltacak uygulamaların sayısı artmaktadır.

Sağlık hizmetlerinin yaygınlaşması ve kolay ulaşılır hale gelmesinin sonrasında sağlık harcamalarını kontrol edebilmek adına bir çok önlem alındı.
Global bütçe,referans fiyat uygulaması, kamu kurum ıskontoları ,ödenmeyen ilaçlar ve muayene katkı payı gibi ekonomik önlemlerle ilaç harcamalarını kontrol altına alınması hedeflendi.

Sağlık hizmetlerinin ve mesleğimizin çok daha iyi koşullarda sürdürülebilmesi için doğru bir eylem planı yapmalı ve meslek örgütlerimizin önderliğinde sabırlı ve akılcı bir yol haritası ile kamuoyunu bilgilendirecek hamleler yapmalıyız.Bir yandan günlük sorunlarla mücadeleyi sürdürürken diğer yandan da geleceğimize doğrudan etki eden gelişmelere de müdahale etmeliyiz.

Bu günden yarına daha fazla vakit yitirmeden üç önemli konuyla ilgili kapsamlı çalışmalar yapmalı, yazılı-görsel basının yanı sıra sosyal medya üzerinden de konuların ciddiyetini ve acilen çözülmesi gerektiğini anlatmalıyız.

*Sadece tasarrufu önceleyen politikalar sonrasına çok sayıda ilaç piyasada bulunamaz hale gelmektedir. Özellikle yaşamsal öneme sahip ithal ilaçlarda belli dönemlerde ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Bazı ilaçlar zor bulunurken yeni nesil ilaçlar için başvuru bile yapılmamaktadır. İlaca ulaşımı engelleyerek halk sağlığını ve tedavi süreçlerini
olumsuz etkileyen bu durumun acilen ortadan kaldırılabilmesi için ilaç fiyat kararnamesinin ivedilikle değişmesi ve uygulanan sabit  Euro kurunun  ülke gerçeklerine uygun olarak gözden geçirilmesi zorunludur.

*İnsan sağlığını doğrudan ilgilendiren ve eczane dışında özellikle de internetten reklamı yapılarak fütursuzca satılan ürünler insan sağlığı için ciddi tehditler içermektedir. Caydırıcı cezalar ve ağır yaptırımlar olmadığı için insan sağlığını hiçe sayarak sadece para kazanmaya odaklı yapılar faaliyetlerine devam edebilmektedir.

Yıllardır sıklıkla dile getirdiğimiz, ancak   bu güne kadar hiçbir olumlu adım atılmayan , ilaçta yanıltıcı reklam ve  eczane dışında ilaç satışı da halk sağlığını  tehdit etmektedir. İlaçta reklam ivedilikle yasaklanmalı ve insan  sağlını doğrudan ilgilendiren tüm ürünler sadece T.C Sağlık Bakanlığı’nca  ruhsatlandırılmalı,  sadece eczanelerden ve eczacı danışmanlığında sunulmalı , ülke insanımızın sağlığı  riske atılmamalıdır.

*Sayısı her geçen yıl hızla artan eczacılık fakültelerinin  mesleğimizin geleceği için önemli olumsuzlukları da beraberinde getireceği açıktır.Yurdun dört bir yanında yeterli akademisyen kadrosu bulunmayan ya da uygun fiziki koşullara sahip olmayan binalarda ve hiç de gerek olmadığı halde ısrarla yeni eczacılık fakültesi açılmasının mantığını anlamak mümkün değildir.Kaldı ki yurt dışında bulunan ve denklik sorunu olmayan fakülteleri de hesaba kattığımızda meslein değersizleştirilmesi ve işsizlik sorunu çok uzakta değildir.

Meslek örgütümüzün ve meslektaşlarımızın desteği ile eylem planımızı hayata geçirme