AKILCI ÖNERİLER


Birbiri ardına yaşanan gelişmeler sonrasında, 2005 yılı protokolü büyük tartışmalarla birlikte gündemimize oturdu.

Hep birlikte gördük ki, ilaç sektörünün yükünü çeken biz eczacılarız.Bazı ilaç firmaları yıllardır SSK ihalelerinde yaptıkları yüksek iskontoları bir günde unutup bugün yapacakları iskontolar için nazlanmakta ve daha da kötüsü bu kayıplarını eczacıya fatura etmek niyetindedirler.İlaç dağıtım kuruluşları ise bu paylaşımda hiç yer almayarak risklerini azaltmaktadırlar.

Sözün kısası, SSK'lı vatandaşlarımızın yıllar sonra hak ettikleri ilaç hizmetini alabilmesinde yükün neredeyse tamamı tüm uyarılara rağmen eczacılara bırakılmıştır.

Mesleğimizi doğrudan ilgilendiren ve çözümü yasal değişiklikler gerektiren önerilerin ise elbette bıkmadan takipçisi olmalıyız.Ama mesleğimizin önümüzdeki süreçte karşılaşacağı sorunlar için ivedilikle çözüm aramalıyız.

Böylesine kaotik bir ortamda,acil olarak akılcı önerilerle eczanelerde yaşanacak olası sorunlara hep birlikte çözüm aramak zorundayız.Öncelikle ;

1- Bugün kamuya yapacakları iskontoyu eczacının omuzlarına yükleme niyetinde olan bazı ilaç firmalarına karşı sesimizi yükseltmek zorundayız.Ancak , sorunun temelden çözümü için gerekli olan, ilaç fiyat kararnamesinde yapılacak değişiklik ile eczacı kar oranlarının arttırılması için hepimiz üzerimize düşeni vakit kaybetmeden yapmalıyız.

2- Ayrıca her fırsatta dile getirdiğimiz gibi, ilaç firmalarının sosyal güvenlik kuruluşlarına yapacakları iskontoların da ;eczane dışında ilaç firmaları ile sosyal güvenlik kuruluşları arasında belirlenen periyotlarda yapılması yaşanacak sorunları azaltacaktır.

Aksi halde eczanelerde faturalardan her ilaç için ayrı ayrı iskonto takibi yapmak ve bu oranların doğruluğunu (özellikle bilgisayar ortamında henüz reçete kabul etmeyen )sosyal güvenlik kuruluşlarındaki rakamlarla karşılaştırmak pratikte pek mümkün olmayacaktır.

Daha önce de defalarca belirttiğimiz gibi ; SSK'lıların serbest eczanelerden ilaç alabilmeleri sonrasında en büyük kazancı siyasi iktidarın elde edeceğinin herkes tarafından bilindiği yerde, yukarıda sıraladığımız iki önemli sorunun çözümü sağlandıktan sonra protokol imzalanmalıydı.Başlangıçta söylediğimiz gibi ;böylesine sıkıntılı bir süreçte parçalı görüntü vermek yerine güçlerimizi birleştirip eczanelerdeki sorunları çözecek akılcı öneriler üretmeliyiz.

Sadece mevcut durumun eksikliklerini dile getirip tekrarlamak bize bir şey kazandırmaz.Aksine zaman ve güç kaybettirir.

Geçtiğimiz yıl ilaç fiyat farklarından doğan kayıplarımızın giderilmesinde duyarsız kalan ilaç firmalarına,tüm uyarılarımıza karşın kararlı bir karşı duruş sergilenemediği için ; bugün bazı ilaç firmaları fırsatçılık peşine düşmüşlerdir.

Ama herkes çok iyi bilmelidir ki ;küçük hesaplar peşine düşen bu firmalar önümüzdeki süreçte hak ettikleri cevabı alacaklardır.Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın !

Saygılarımla,

Ecz.Tuncay SAYILKAN