Antidepresan ve Antipsikotik İlaçların Kullanımı Hakkında


Antidepresan ve antipsikotik ilaçların reçeteye yazım koşulları konusunda yaşanan tereddütler oluştuğuna dair Birliğimize ulaşan bildirimler doğrultusunda Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan görüş talep edilmiştir.

Kurum tarafından Birliğimize iletilen yazıda;

SUT’un “Antidepresan ve antipsikotiklerin kullanım ilkeleri” başlıklı 4.2.2 maddesinin altıncı fıkrasında belirtilmekte olan     “Atipik antipsikotik ilaçlar, demansta; psikiyatri, nöroloji veya geriatri uzman hekimleri tarafından veya bu hekimlerden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna istinaden tüm hekimler tarafından reçete edilebilir.” hükmü doğrultusunda Medula Eczane Provizyon Sisteminde düzenlemenin mevcut olduğu; raporlu hastalarda rapor kodundan, ayaktan tedavilerde de “246-Demans” uyarı kodu seçilmek suretiyle kontrol edilerek uygulamanın bu doğrultuda yürütüldüğü bildirilmektedir.

Kurum yazısı ekte iletilmekte olup, bilgilerinizi ve konu hakkında üyelerinizin bilgilendirilmesini saygılarımla rica ederim.

Türk Eczacıları Birliği

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yazısı için tıklayınız.