ARKA PLANA DİKKAT !


31 Ağustos 2004 Salı günü Ankara'da yapılan IV. Başkanlar Danışma Toplantısının iki önemli gündem maddesi vardı.Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan Sağlık Meslek mensupları yasa taslağı ve önümüzdeki dönem için görüşmeleri sürdürülen Sosyal Güvenlik Kurumlarının ilaç alım koşulları. TEB ve Eczacı Odalarının çalışmalarını düzenleyen 6643 sayılı yasanın tasfiyesi anlamına gelen yeni yasa taslağı sayısı 26'yı bulan Sağlık Meslek Grubunu yakından ilgilendiriyor.Uzun yıllardır meslek örgütü peşinde olan hemşireler ,sağlık memurları vb. meslek gruplarını da kapsamı içine alması öngörülen taslak yasalaşırsa kelimenin tam anlamıyla TEB ve Eczacı Odaları işlevsiz hale gelecekler. Kurumlarla sözleşme yapma yetkisi ,muvazzayla mücadele ve örgütlü yapılan hareketler son bulacak.Ayrıca eczacı odaları ve TEB ekonomik olarak sıkıntıya düşüp her alanda işlevini yitirecek.Başkanlar toplantısında ortaya çıkan ortak karar eczacı meslek grubunun bu yasanın tamamen dışında kalmasıydı.Çünkü her meslek grubunun çok farklı sorunları ve işleyişi vardır.Bu nedenle eczacılara özel yasaların sürmesi gereklidir.Tabi benzer durum Hekimler ve Diş Hekimleri için de geçerli, bu nedenle TTB ve TDB ile görüşülüp ortak tavır alınması sorunun çözümünü kolaylaştıracaktır.

Ayrıca , Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde adı geçen taslakla ilgili görüş isteniyor.Duyarlı meslektaşlarımızın konuyla ilgili görüşlerini Eczacı Odaları'na veya doğrudan Sağlık Bakanlığı'na iletmesi çalışmalarımıza önemli katkılar sağlayacaktır.

Öncelikli olarak hazırlanan yasa taslağının dışında kalmalıyız.Devamında ise gerekirse profesyonel yardım alarak AB ülkelerindeki eczacılarla ilgili yasalara benzer hükümleri içeren bir taslak ortaya çıkarıp mevcut yasanın günümüz koşullarına uygun hale getirilmesi için çaba harcamalıyız.

Toplantının diğer gündemi 2005 yılı için tüm sosyal güvenlik kuruluşlarının tek tip protokol ile eczanelerden hizmet alması çalışmalarıydı.

SSK'nın eczanelerden hizmet alması ve yeşil kartla sağlık hizmeti alanlar için de sözleşme imzalanması sonrası devletin eczanelere ödeyeceği ilaç bedeli ciddi oranda artacak.Bu artışın bütçeye büyük yük getirmemesi için tüm kurumlara yapılacak iskonto oranları arttırılmak isteniyor.Önceleri sadece SSK'da düşünülen sektörün tüm kesimlerin toplam iskonto yapması talebi şimdi tüm kurumlarda düşünülüyor.Resmi kurumlara yapılacak iskonto oranları sanayi,dağıtım kanalları ve eczaneler için ayrı ayrı değerlendiriliyor.

Eczanelerden istenen ise bugün %2.5 olarak uygulanan iskonto oranının %5' e çıkarılması.Yani hem mevcut koşullarda geri ödemede yaşanan sıkıntı pazarın büyümesi sonrası artarak sürecek , hem de eczanelerden daha fazla iskonto yapılması istenecek .Bunun kabul edilmesi bir çok küçük ve orta ölçekli eczanelerin kapanmasını da beraberinde getirecektir.Yapılması gereken, geçmişte büyük uğraşlar sonunda kazanılan %2.5 luk iskonto oranından daha fazla iskonto yapılmasını kabul etmemek ve geri ödemeler için devlet garantisi istenmelidir.Yani eczacı meslek grubunun haklarını korumak adına kararlı bir duruş sergilenmelidir.

Gözden kaçırılmaması gereken diğer bir önemli konu ise Sanayi ve Dağıtım kanalları iskontosunun eczanelerin keseceği faturada gösterilmesidir.İlaç Sanayi bu iskontoyu ilaç alımında telafi edeceği taahhütünde bulunmaktadır.Yani ilaç alımında uygulanan normal iskonto dışında bir iskonto daha yapılması öngörülüyor.Aynı olay dağıtım kanalları için de geçerli .Ancak , hepimiz çok iyi biliyoruz ki süreç içinde değişen iskonto oranları ve geri çekilen vadelerle bu iskontoların tamamını bizler yapacağız.İlaç Sanayinin ve dağıtım kanallarının yapacağı iskontolar bizim dışımızda direkt olarak sosyal güvenlik kurumları ile yapılmalıdır.

Sosyal Güvenlik kurumları yaklaşık % 15'e varan bu toplam iskonto tutarı ile aslında bizlere yeni pazar gibi sun