BASIN AÇIKLAMASI


Değerli Basın Mensupları ;


Bilindiği gibi ülkemizde birçok alanda olduğu gibi sağlık alanında da büyük bir değişim yaşamaktadır. Değişim sürecinde en büyük sıkıntıyı ülkemizde yaşayan her bireyin eşit sağlık hizmeti almasını savunan biz eczacılar yaşamaktadır.

Sürekli değişen protokoller ve kurallar nedeniyle eczacılar hasta ile karşı karşıya kalmaktadır.

Eczacılık mesleğinin akademik kuruluşunun 167. yılında yurdun dört bir yanında özveriyle görev yapan bizler;

  • Eczane açılışlarına sağlıklı bir düzenleme getirilmesi ve eczanelerin dağılımının homojen hale getirilmesi için gereken yasal düzenlemenin ivedilikle gerçekleşmesini diliyoruz.

  • Eczanenin sahibi ve mesul müdürünün sadece eczacı olması gerektiğini, muvazaalı eczanelerin halk sağlığı ve ülke kaynaklarının doğru kullanılması için tehdit oluşturduğunu hatırlatıyoruz. Muvazaa ile mücadelede eczacı odalarının yetkilerinin arttırılmasını istiyoruz.

  • Eczane dışında ilaç satışının halk sağlığı için büyük tehlike olduğunun altını bir kez daha çiziyor bu konuyla ilgili tüm kurumları göreve davet ediyoruz.

  • Her fırsatta belirttiğimiz gibi, ilacın adının geçtiği her yerde eczacıların görev almasının sağlık hizmetlerinin sürdürülmesi için büyük önem taşıdığını bir kez daha vurguluyoruz.

  • Sonuç olarak bilimsel eczacılığın 167. yılında bürokratik engellerle boğuşmayan, ekonomik sorunlardan uzaklaşmış, sadece hastalara “danışmanlık hizmeti” göreviyle anılan bir eczacılık yapmak istiyoruz.

ülke insanına sağlık hizmeti sunmaktan büyük onur duyuyoruz. ülkenin neresinde olursa olsun tüm zorluklara karşın bu önemli görevi sürdüren tüm meslektaşlarımızın “eczacılık günü” nu kutluyor nice sağlıklı yıllar diliyoruz.

Saygılarımızla.

Ecz. Tuncay SAYILKAN

İZMİR ECZACI ODASI

BAŞKANI