BASIN AÇIKLAMASI ''Sağlık Çalışanları Bir Bütündür''


Basın Bülteni

“Sağlık çalışanları bir bütündür”

Geçmişten bu güne insanlara sağlık hizmeti sunan sağlık ordumuzun özellikle pandemi sürecindeki özverili çalışmalarıyla gönüllere taht kurduğunu ve emeklerinin karşılığını alması gerektiğini vurgulayan İzmir Eczacı Odası Başkanı Ecz. Tuncay Sayılkan,

 “Yapılacak tüm iyileştirmeler sağlık çalışanlarının tamamını kapsamalı ve adil olmalıdır” dedi.

Sayılkan yaptığı açıklamada ;

“1.Aralık.2021 tarihinde Meclis Genel Kurulu'nda sadece hekimleri kapsayan bir ek gösterge zammı yapılmıştır.Sağlık hizmeti sunumunda birlikte görev yapan diğer sağlık çalışanları uygulama dışında tutularak adaletsiz bir tablo ortaya çıkmıştır.

Sağlık hizmetlerinin sunumunda tüm sağlık çalışanlarının katkılarını biliyor ve emeklerine saygı duyuyoruz. Yapılacak iyileştirmelerde ayırım yapılmaksızın tüm sağlık çalışanlarına yönelik olması gerektiğinin altını çiziyor, başta eczacılar olmak üzere sağlık emekçilerinin yok sayılmasını anlamakta güçlük çekiyoruz.

Pandemi sürecinde bir kez daha görülmüştür ki yaşamın temeli sağlıktır ve insanlara özveriyle sağlık hizmeti sunan sağlık çalışanları her türlü taktiri hak etmektedir.

 Sağlık çalışanlarının tamamına yönelik bir iyileştirme yapılmış gibi sunulan ama sadece hekimleri kapsayan ek gösterge zammı sonrasında, hekimlerin dışında kalan sağlık çalışanlarını ayrıştıran adaletsiz yaklaşımdan vaz geçilmelidir.

 Sağlık Bakanlığı'nı bu yanlıştan dönmeye ve aralarında meslektaşlarımızın da bulunduğu tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak bir düzenleme yapmaya çağırıyoruz…

 ifadelerini kullandı.

İzmir Eczacı Odası Basın Bürosu
1.Aralık.2021