Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında


28 Temmuz 2021 tarihli ve 31551 sayılı Resmi Gazete’de “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlanmıştır.

İlgili Kanun’un 6. maddesinde, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nda çalışan meslektaşlarımızın özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik olarak döner sermayeden ek ödeme almalarını sağlayan düzenleme yer almaktadır.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Kanun’un ilgili maddesi ve değişiklik ile oluşan düzenlemeye ulaşmak için tıklayınız.