BİR ADIM SONRASI!


Son dönemde yaşadıklarımız nedeniyle ;(2005 yılı protokolü,yeşil kart,2005 yılı bütçe uygulama talimatı,SSK) ve devamında hemen her gün uygulamalarda yapılan değişikliklerin sonrasında hepimiz kelimenin tam anlamıyla yorgun düştük.Aslında bizi yoran iş temposu değil yaşadığımız belirsizlikti.Binlerce eczacı bir yandan zorunlu olarak resmi kurumlara ilaç vermeyi sürdürüyor,uygulamalardaki değişiklikleri takip etmeye çalışıyor ,diğer yandan ise ödemelerin nasıl gerçekleşeceği konusunda tereddütler yaşıyor.

Bütün bu olup bitenlerin arasında ise bazı ilaçların fiyatları sessiz sedasız ve ciddi oranlarda aşağıya çekildi.Ucuz eşdeğer uygulaması sonrasında pazar paylarını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalan bazı firmalar inanılması güç indirime gittiler.Önümüzdeki süreçte bu indirimlerin sürmesi bekleniyor.

Bizlerin ilacın herkesçe alınabilir olması için ucuz olmasına itirazımız yok.Ancak yıllardır halka ve devlete yüksek fiyatlardan satılmasının hesabının da sorulması gerektiğine inanıyoruz.Bu önemli konunun gözden kaçmaması gerekli.

Mesleğimizi doğrudan ilgilendiren bu önemli süreçte bir çoğumuz eczanelerimizdeki ağır prosedürler nedeniyle gelecekte yaşayacaklarımızı sağlıklı ortamlarda tartışamıyor,olup bitenleri olması gerektiği gibi değerlendiremiyoruz.

Aslında bu günlerde ağırlıklı olarak Genel Sağlık Sigortasını ve getireceklerini konuşmak durumundayız.Yani başta eczacı örgütleri olmak üzere bir adım sonrasını görmek ve gereğini yapmak zorundayız.

İşte bu nedenle ; İzmir Eczacı Odası olarak farklı kesimlerin görüşlerinin yer alacağı ve Genel Sağlık Sigortası yasa tasarısının değerlendirildiği bir bülten hazırlayarak sizlere ulaştırmak istiyoruz.Devamında ise ,

30-Nisan-2005 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Tuncay Teksöz'ün de konuşmacı olarak katılacağı bir panel düzenliyoruz.

Sizlere ilettiğimiz son dergimizde yer alan taslakta bazı değişiklikler oldu.Hepimizin tepkisini çeken ,kuruma gerek gördüğü yerlerde eczane açabilme yetkisi veren 20. madde taslaktan çıkarıldı.Ayrıca hastalardan alınacak katılım payı da maximum %20 olarak değiştirildi.

Taslağın önceki halinde bu oran , kurum tarafından %50 ye kadar belirlenebilir şeklinde öngörülmüştü.

Genel Sağlık Sigortası ile ilgili bilinmeyenler ve kaynak sorununun nasıl çözüleceğinin açıklığa kavuşturulamaması ise kaygılarımızı artırıyor.

Bu ülkenin kaynaklarının doğru kullanılabilmesi ve mesleki yaşamımızın sürdürülebilir olması için; önümüzdeki süreçte resmi kurumlarca bedeli ödenecek-ödenmeyecek ilaç listelerinin belirlenmesinde ve ilaçların hangi koşullarda ödenmesinin belirlenmesi aşamasında aktif rol almamız gerekiyor.

İlaç söz konusu olduğunda söz sahibi sadece biz eczacılarız ve bunu herkese kabul ettirmek zorundayız…

Saygılarımla…

 Ecz.Tuncay SAYILKAN