BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ...


Değerli meslektaşlarım,

Uzunca bir süredir  ağırlıklı olarak ekonomik sorunların yanı sıra , mesleki olarak da oldukça zor ve sıkıntılı günler yaşıyoruz. ülkemizin dört bir yanındaki eczaneler artan işletme giderleri ile mesleki yaşamını sürdürebilmek için mücadele ediyor. Bulunamayan ilaçlar ve eczane dışına çıkarılmaya çalışılan sağlık ürünlerinin halk sağlığı adına ne kadar ciddi tehdit olduğunu bıkmadan anlatıyor, kalıcı çözümler istiyoruz.
Yaşadığımız tüm bu olumsuzluklara karşın özveriyle halk sağlığına hizmet etmeye devam ediyoruz.

Sağlıkta dönüşüm programının gündeme geldiği ilk günden bu yana sağlıktan tasarruf gündem ediliyor ve sağlık harcamaları denince de nedendir bilinmez sadece ilaç harcamalarından tasarrufta ısrar ediliyor, Sürekli artan katkı payları ile vatandaşımızın aldığı sağlık hizmeti de her geçen gün biraz daha paralı hale dönüşüyor.
Eczacınız en yakın sağlık danışmanınızdır kavramını güçlendirmek için konusunda uzman bir çok değerli  hocamızı konuk ederek meslek içi eğitimler düzenliyor meslektaşlarımızın bilgilerini tazeliyor ve halk sağlığına olan katkımızı hakkıyla sürdürmek istiyoruz.

1-2 Mart 2019 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz İzmir'de Eczacılık Günleri 2019 etkinliğimize göstermiş olduğunuz ilgi ve övgü dolu mesajlarınız bizleri mutlu etmenin yanı sıra önümüzdeki süreçte çok daha iyisini yapmak üzere görevlendirdi.

Kamuda ve akademide görev yapan meslektaşlarımızla bir araya gelerek değerlendirmeler yapıyoruz. Hastane eczanelerinde görev yapan meslektaşlarımızın özlük hakları ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için çalıştaylar düzenleyip yaşanan sorunları ve çözüm önerilerimizi belirleyip yetkili kurumlara iletiyor, takipçisi oluyoruz.

Genç meslektaşlarımızın son dönemde yasal süreçlerle ilgili yaşadıkları sorunları da yakından izliyor ve birlikte çözüm arıyoruz. Gençlik meclisimiz ve Eczacılık Fakültesi temsilciliklerimiz ile sürekli iletişim halindeyiz.
Eczanelerin ülke genelinde sağlıklı dağılımını sağlamak adına nüfusa dayalı yasal düzenlemeler yapılırken ,öğretim görevlisi kadrolarının yeterliliğine ,fiziki koşullarına ve verilecek eğitimin niteliğine bakılmaksızın her yıl yeni eczacılık fakültelerinin açılışına onay veriliyor, yeni çalışma alanları yaratılmadığı için de yakın gelecekte eczacılık mesleğinde de  işsizlik sorunu yaşanması kaçınılmaz hale geliyor.
Mesleğimize ve halk sağlığına önemli zararlar veren muvazaa ile mücadelemiz hız kesmeden devam ediyor.

Hem ülkemizle ilgili , hem de mesleğimizle ilgili olarak yapılacak çok iş ve alınacak çok yol var biliyoruz. Pek çok meslektaşımızın çok önemli sorunlarla mücadele ettiğine tanık oluyor elimizden geldiğince destek oluyoruz.
Alt alta sıralanacak daha çok konu ,çözüm bekleyen sorunlar  ve geleceğe güvenle bakmamıza engel olan çok fazla konu var iyi biliyoruz. Ancak, unutulmaması gerekir ki  biz eczacılar  ülkemizin örnek gösterilen en örgütlü meslek grubuyuz. Sağlık hizmetlerinin nitelikli hale getirilmesi başta olmak üzere özellikle halk sağlığı söz konusu olduğunda hak arama mücadelelerini hep birlikte gerçekleştirdik.

ülkemizin dört bir yanında;
Şehir merkezlerinde ,ilçelerde beldelerde ,köylerde halkımızla iç içeyiz. ülke insanına kesintisiz  sağlık hizmeti sunuyoruz. En yakın sağlık danışma merkezi olmanın yanı sıra  halkımızın en kolay ulaştığı sağlık merkezleri ve sağlık danışmanlarıyız.

Bizler bu ülkenin önemli bir meslek grubu ve aydınlık yüzüyüz. ülkemiz, mesleğimiz ve halkımız için birlikte hareket eder, gerektiğinde de her türlü özveride bulunuruz.
Yaşadığımız tüm olumsuzluklara ,ekonomik sorunlara karşın insanlara sağlık hizmeti sunmanın onurunu hep birlikte yaşıyoruz. Büyük bir aile olarak  umudumuzu hiç kaybetmedik , dimdik ayaktayız.
Çünkü bizler çok önemli bir geçmişe sahip  büyük bi