BU SESE KULAK VERELİM


Bilindiği gibi 31 Mayıs 2012 tarihinde Resmi Gazete’ de yayımlanan, Eczacılar Ve Eczaneler Hakkında değişiklik yapan 6308 nolu yasa;
“Serbest eczane açmak veya serbest eczanelerde mesul müdür olarak çalışmak isteyen bir eczacı, en az bir yıl müddetle hizmet sözleşmesine bağlı olarak mesul müdür eczacı ile birlikte serbest eczanelerde yardımcı eczacı olarak çalışmak zorundadır.Yardımcı eczacılara asgari ücretin bir buçuk katından, aşağı olmamak üzere taraflarca belirlenecek ücret ödenir.” Hükmünü içermektedir.

Yani bu yıldan itibaren eczacılık fakültelerinden mezun olacak meslektaşlarımız için zorunlu kılınan yardımcı eczacılık uygulamasına başlanacak.
Eczacılık fakültelerindeki genç meslektaş adaylarımız günlerdir sosyal medyada seslerini duyurmaya çalışıyorlar.Meslek büyüklerine ve kurumlarına ulaşıp çözüm için katkı talep ediyorlar.
Bu uygulama ile yeni mezun meslektaşlarımızın deneyim kazanması amaçlanıyor ise eczacılık fakültelerindeki beş yıllık eğitim süresinin ve uzun süreli stajların sonrasında bu yönde bir dayatmanın anlamlı olmadığı apaçık ortadadır.
Gerek yardımcı eczacı çalıştırmak zorunda kalan eczanelere getireceği ciddi maddi yük , gerekse yeni mezun meslektaşlarımızın çalışma yaşamında bir yıllık gecikmeye yol açacak olması nedeniyle bu uygulamada ısrar edilmesi çok da anlamlı değildir.
Yardımcı eczacılık uygulaması bu haliyle maddi yükünü eczanelerin üzerine bırakarak istihdam sorununu çözmeye çalışan ve yeni mezun meslektaşlarımızın işsizlik sorununu sadece bir yıl ötelemekten başka bir anlam taşımamaktadır.
Kaldı ki, bu güne kadar eczacılık fakültelerini bitiren her meslektaşımız çalışma hayatına atılabilirken, bu yıldan itibaren neden bir eczanede bir yıl süreyle yardımcı eczacılık yapmak zorunda kalacaktır…
Oysa mesleğimizi bekleyen en büyük sorun , eczanelere nüfusa dayalı kısıtlama getiren yasal düzenlemenin devamında kontrolsüzce açılan eczacılık fakültelerinin sayılarının hızla artıyor olmasıdır.
Eczacılık fakültelerinden mezun olan genç meslektaşlarımızın bu yöntemle istihdam edilmeye çalışılmasında ısrar etmek, kısa bir süre sonra her eczanede bir, hatta bazı eczanelerde birden fazla yardımcı eczacı çalıştırılmasını getirecektir.
üstelik bu uygulamaya göre bir yıl süreyle “yardımcı eczacı” olarak çalışan her meslektaşımız bir yıl sonra ayrılacak ve bir meslektaşımız yardımcı eczacı görevini üstlenecek olup eczanede devamlılık anlamında da sorun yaşanacaktır.
Sonuç olarak , sorunun temelini oluşturan “fakülte sayısı ve kontenjanların azaltılması” için meslek örgütümüzün önderliğinde hep birlikte ciddi bir mücadele ortaya konulması kaçınılmazdır.
Daha fazla geç olmadan eczanelerin sırtından istihdam yaratmayı hedefleyen ve yeni mezun meslektaşlarımıza bir yıl kaybettirecek olan yardımcı eczacı uygulamasının tamamen kaldırılması kaçınılmazdır.
Saygılarımla…

 

Ecz. Tuncay SAYILKAN
İZMİR ECZACI ODASI
BAŞKANI