B.U.T.'da Değişiklik!


T.C.Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 25.01.2007 tarih, 1117 sayılı genelgesi ile B.U.T.’ta değişiklik yapılmıştır.

Genelge İçin Tıklayınız.