ÇOK GEÇ OLMADAN


Yeni ilaç fiyat kararnamesinin eczanelerimizdeki mevcut ilaçlarımıza nasıl yansıyacağını beklediğimiz bir süreçte doğal olarak sınırlı ve kontrollü ilaç alımı yapıyoruz.Belirsizlik ortamı sürerken KDV'si %18' de kalan ve reçetesiz satılan ilaçların listesine her gün yenileri ekleniyor.Maliye Bakanlığı'na yaptığımız “reçeteli-reçetesiz satılan tüm ilaçların KDV'leri %8 olmalıdır” önerimize hala yanıt alamadık.Bilgisayar ortamında reçete kabul eden kurumlara verdiğimiz faturalarda tam anlamıyla sorun yaşanıyor.Daha önce de vurguladığımız gibi reçetesiz satılan ve KDV'si %18 olarak kalan ilaçların resmi kurumlarca ödenemeyeceği yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

Hepimizin bildiği gibi tüm bu yaşananlar OTC'nin hazırlıklarının hızlandığı anlamına geliyor .Yıllardır bildiğimiz ama “OTC'ye hayır”dan öte bir politika belirleyemediğimiz bu önemli konuda yapılması gereken ;eczane dışında ilaç satışına karşı durmaktır.Bu gün her zamankinden daha fazla örgütlü olmalı,hep birlikte ve yüksek sesle “İlaç Sadece Eczanede Eczacı Danışmanlığında Verilir.” vurgusunu yapmak zorundayız.

İlacın ticari bir ürün olmadığını ve eczacının danışmanlığı olmaksızın halka ilaç verilmesinin büyük sorunlar yaratacağını tüm kamuoyu ile paylaşmalı ve halkımıza konuyu ayrıntıları ile anlatmalıyız.

Mesleğimizin saygınlığına gölge düşürecek söylemlerden uzak durmalı ve eczacılık mesleğinin halka sağlık hizmetinin sunulmasındaki önemini ve vazgeçilmezliğini vurgulamalıyız.

Bizimle ilgili kararların bizim olmadığımız ortamlarda alındığı bir süreçte eczacı meslek örgütlerinin üyelerin yaşadığı sorunların çözümü noktasında sesini yükseltmesi gerekiyor.Birçok meslek grubunun imrendiği örgüt disiplini içerisinde daha fazla kenetlenmeli ve ortak doğrularımızı içeren ortak söylemler geliştirmeliyiz.

üzerimize oynanan oyunlara engel olabilmek için dağınık ve parçalı görüntü vermemeliyiz.Eczacı meslek grubunun siyasette yeterince yer almadığı bir dönemde halk sağlığını tehdit eden her konuda toplumsal muhalefet görevimizi de sürdürmeliyiz.

Aksi halde gelecek kuşaklara bırakacak bir eczacılık mesleği kalmayacak.

Saygılarımla,

Ecz.Tuncay SAYILKAN