DEĞİŞİMİ  YAŞARKEN


İçinde bulunduğumuz dönemde ilaç ve eczacılık alanında görev yapan herkes tarihi bir sürece tanıklık ediyor.33 yıl aradan sonra tüm uygar ülkelerde olduğu gibi , bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kurumuna bakılmaksızın ayaktan tedavi gören hastaların reçetelerinin tamamı serbest eczanelerden karşılanıyor.

Başlangıçta yaşanan sorunların hızla aşılabilmesi için herkes üzerine düşeni yapmaya devam ediyor. Kurumlar bu hızlı değişim içerisinde kendilerini yeniliyor ve geliştiriyor.Beklediğimiz hızla olmasa da;önerilerimiz sonrasında kurumların provizyon sistemi iyileştiriliyor, hastanın ilaca ulaşmasını geciktiren bürokratik engeller azalıyor, uygulama talimatında yapılan değişikliklerle sistem iyileştiriliyor.

Biz eczacılar ise, artan risklerimize karşın üzerimize düşen danışmanlık görevimizi yapmaya gayret ediyoruz.10-Şubat ‘ta başlayan yeni dönem sonrasında birçok eczanede artan yoğunlukla birlikte hızlı bir değişim yaşanıyor. Geri ödemelerle ilgili kaygıların sürmesine rağmen, eczanelerden sunulan hizmetin kalitesini artırmak için yeni düzenlemeler yapılıyor. Eczanenin konumuna göre personel sayısı artırılıyor,bilgisayar sistemleri yenileniyor ve mekanlar hastaların daha iyi koşullarda hizmet alabilmesi için iyileştiriliyor.Aslında tüm bu yaşananlar, 33 yıl aradan sonra ülke nüfusunun tamamına sağlık hizmeti vermenin getirdiği zorunlu değişimin sonuçlarıdır.Bunun yanısıra uzun bir aradan sonra serbest eczanelerden hizmet alma şansını bulan milyonlarca insana sunduğumuz hizmetin farklılığını göstermek zorundayız.

Önümüzdeki dönemde halk sağlığına sunduğumuz kesintisiz sağlık hizmetini sürdürmek adına bizler üzerimize düşenleri yapmayı sürdüreceğiz. Eczanelerimizi günün koşullarına uygun hale getirmek , hasta memnuniyetini sağlamak ve sunduğumuz hizmetin kalitesini yükseltmek için her türlü özveriyi göstereceğiz.Dileğimiz geri ödemelerde yaşanan gecikmelere kalıcı çözümler bulunmasıdır. Çünkü biz eczacıyız ve görevimiz halk sağlığına hizmet etmektir. Bu nedenle ekonomik sıkıntı yaşamadan sadece mesleğimizi sürdürmek istiyoruz.

ülkemizde yaşayan insanların tamamına hizmet vermenin mutluluğunu yaşadığımız bu günlerde , eczacılık mesleğinin akademik kuruluşunun 166.yılını geride bırakıyoruz.Eczacı olmanın , insanlara sağlık hizmeti sunmanın onurunu yaşayan herkesin ‘'eczacılık günü'nü ''kutluyor çalışmalarında başarılar diliyoruz…

Saygılarımla

Ecz.Tuncay SAYILKAN