DİKKATLİ OLMALIYIZ !


Önümüzdeki dönemde SSK'nın da dahil olacağı Sosyal Güvenlik Kuruluşlarının tek tip protokolle ilaç temini için çalışmalar uzunca bir zamandır sürüyor.Gelinen noktada; ne ilaç sanayi,ne dağıtım kanalları ve eczacılar öngörülen yüksek iskontoları yapamayacaklarını yineliyorlar.Beklenen uzlaşma çok kısa bir sürede gerçekleşemeyecek gibi görünüyor.

Diğer tarafta ise ilginç gelişmeler olmakta.SSK Hastaneleri Sağlık Bakanlığı'na devrediliyor,SSK'nın ilaç alım ihaleleri askıya alınıyor,bir anlamda 2005 yılında SSK'lıların serbest eczanelerden ilaç alabilmesiyle ilgili gerekli hazırlıklar tamamlanıyor.

Yaşanan gelişmeleri 6 Kasım 2004 Cumartesi günü Afyon'da gerçekleşen Ege Bölgesi Eczacı Odaları danışma kurulunda değerlendirdik.Devamında 9 Kasım 2004 Salı günü Bölge Temsilcilerimizle bir araya geldik.Her iki toplantıda ağırlıklı olarak 2005 yılı sözleşmeleri ve geri ödemelerde yaşanan aksaklıklar değerlendirildi.Ayrıca Sağlık Müdürlüğü'nce yapılan denetimler sonrası uygulanan idari para cezaları da gündeme geldi.

11 Kasım 2004 Perşembe günü ise İzmir'de faaliyet gösteren dağıtım kuruluşlarının üst düzey yöneticileri ile sıcak gelişmeleri paylaştık ve görüş alış verişinde bulunduk.Geri ödemelerinin düzene sokulmasının ve belirsizlik ortamının giderilmesinin önemi ortaya konuldu.Ayrıca 2005 yılı için sektörün her kesiminden iskonto talep edilmesi uygulamasında,ilaç sanayinin yapacağı iskontonun direkt olarak Sosyal Güvenlik Kurumları'na yapılmasının yani eczaneler üzerinden sanayi iskontosu yapılmaması vurgulandı.Her üç toplantıda da muvazza ile mücadele konusunda tüm kesimlerin işbirliği yapmasının öneminin altı çizildi.

Ancak tüm bunlar olurken şok bir gelişme yaşandı.Rekabet Kurulu yeşil kartlı vatandaşlarımıza hizmet veren Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakıfları'na eczanelerin %2.5 tan fazla iskonto yapmamaları nedeniyle T.E.B.'ne 260.433.000.000 TL para cezası verilmesi kararını aldı.Kararın gerekçesi ise adı geçen vakıfların eczanelerce yüksek iskonto yapılmayarak zarara uğratılmasıydı.Bu konuyla ilgili olarak gereken itiraz başvurusu muhakkak Danıştay'a yapılacaktır.İlacın herhangi bir ticari meta olmadığı ,insan sağlığına doğrudan etkisi olan sosyal bir ürün olduğu hatırlatılacak ve böylesi bir kararın yanlışlığı ifade edilecektir.22.000 eczaneden farklı iskonto oranlarının istenmesinin yanlışlığı anlatılacaktır.

Dikkatli bir gözle bakıldığında olayın zamanlaması ilginçtir.Eczanelerden kamu kurum ve kuruluşlarına yüksek iskonto talep edilen bir dönemde ortaya çıkan bu karar tartışmaya açıktır.

Bir diğer önemli gelişme de, SSK Hastanelerin Sağlık Bakanlığı'na devri sonrasında SSK ‘lı hastaların raporlu reçetelerinin ne şekilde temin edileceğidir.Çünkü 2005 yılı için öngörülen husus SSK'lı hastaların raporlu ilaçlarının SSK Hastanelerinden temin edilmesiydi.Son gelişmeler sonrasında bu konu büyük önem kazanmıştır.Tüm kurumların raporlu reçetelerinin hastane eczanelerinden karşılanması konusu kesinlikle kabul edilmemelidir.Sosyal Güvenlik Kuruluşlarını temsilen görüşmelere katılan yetkililere bu konu kesin bir dille ifade edilmelidir.

Kısacası bugünden yarına ortaya çıkan her gelişme sonrası atılacak adımlarda dikkatli olunmalıdır.Gelecekte büyük sıkıntılar yaratabilecek ,eczacıları verdiği hizmetin karşılığını alamaz hale getirecek gelişmelere karşı tavır sergilenmelidir.

Biz eczacıların bu ülkede yaşayan her bireye eşit