Diyaliz Sırası Hkk.


İzmir; 24.08.2007
Sayı : 07.01.10208

Fresenius Ecza Deposu A.Ş
Eski Büyükdere Cd.
Giz 2000 Plaza No:7 K:7
34398 Maslak
İSTANBUL

Sayın Yetkili;

Bilindiği gibi 01.07.2007 tarihinde yürürlüğe giren 2007 SGK protokolünün 3.6 maddesi; diyaliz solüsyonlarını ihtiva eden reçeteler ile eritropoietin ve darbepoetin preparatlarını içeren reçeteler bölge eczacı odalarınca dağıtımı yapılır hükmünü içermektedir. Aynı kapsamda söz konusu reçetelerde eczacı odası onayı olması zorunludur.

İzmir Eczacı Odası olarak 2001 yılında bu yana Yatan hasta ve kan ürünü reçetelerinin dağıtımını başarı ile sürdürmekteyiz.

16 Temmuz 2007 tarihinde başladığımız diyaliz solüsyonları ile eritropoietin ve darbepoetin içeren reçetelerinin sıra ile dağıtımında ise firmanızın İzmir Bölge temsilciliğinden kaynaklanan sorunlar yaşanmakta ve hasta mağduriyetlerine yol açılmaktadır.
Söz konusu reçetelerin İzmir Eczacı Odasınca dağıtımına başlanmadan önce firmanızca verilen hizmetlerden, sıra uygulamasına başlaması sonrasında vazgeçilmiştir.
Gariptir ki; aynı hastaya aynı ürünleri yıllardır ulaştıran firmanız sıra uygulamasının başlaması ile bu hizmetten vazgeçme kararı almıştır.
Nedenlerini anlamakta güçlük çektiğimiz bu uygulama eczanelere zorluk yaşatmanın yanı sıra hasta mağduriyetine neden olmaktadır.
Sırada yer alan üyelerimiz tüm olumsuzluklara karşın büyük özverilerle sağlık hizmetini nitelikli olarak sürdürmektedir.

İzmir Eczacı Odası ve üyelerimiz halk sağlığına hizmeti sürdürürken kamu yararının da gözetilmesi noktasında üzerine düşenleri yapma kararlılığındadır.
Firmanızın İzmir temsilciliğince ortaya çıkarılan yapay sıkıntının ivedilikle aşılarak hasta mağduriyetinin giderilmesi gerekmektedir.
Unutulmaması gerekir ki, ülke insanına nitelikli sağlık hizmeti sunulması görevi ve sorumluluğu sadece eczacı odalarının ve eczanelerin değil sektörün
tamamına düşmektedir.

Gerekli duyarlılığı göstermeniz umuduyla çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Ecz. Tuncay SAYILKAN
İZMİR ECZACI ODASI
BAŞKANI

Dağıtım
Gereği: Fresenius Ecza Deposu A.Ş

Bilgi : Türk Eczacıları Birliği
Sağlık Bakanlığı-Ankara
Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Müdürlüğü – Ankara

******************************************************************************************************************************************

İzmir; 24.08.2007
Sayı : 09.01.10207

Eczacıbaşı-Baxter A.Ş
İSTANBUL

Sayın Yetkili;

Bilindiği gibi 01.07.2007 tarihinde yürürlüğe giren 2007 SGK protokolünün 3.6 maddesi; diyaliz solüsyonlarını ihtiva eden reçeteler ile eritropoietin ve darbepoetin preparatlarını içeren reçeteler bölge eczacı odalarınca dağıtımı yapılır hükmünü içermektedir. Aynı kapsamda söz konusu reçetelerde eczacı odası onayı olması zorunludur.

İzmir Eczacı Odası olarak 2001 yılında bu yana Yatan hasta ve kan ürünü reçetelerinin dağıtımını başarı ile sürdürmekteyiz.

16 Temmuz 2007 tarihinde başladığımız diyaliz solüsyonları ile eritropoietin ve darbepoetin içeren reçetelerinin sıra ile dağıtımında ise firmanızın İzmir Bölge temsilciliğinden kaynaklanan sorunlar yaşanmakta ve hasta mağduriyetlerine yol açılmaktadır.
Söz konusu reçetelerin İzmir Eczacı Odasınca dağıtımına başlanmadan önce firmanızca verilen hizmetlerden, sıra uygulamasına başlaması sonrasında vazgeçilmiştir.