DOZ DÜZELTME İŞLEMLERİ HAKKINDA


Değerli Meslektaşlarımız;

Doz düzeltme işlemleri ile ilgili olarak oda sayfamızdaki dilekçe örneği kullanılacak olup, doktor tarafından, eksiksiz ve açık bir şekilde doldurularak (hastaya ve ilaca ait bilgiler, hasta veya başvuruyu yapanın kimlik bilgileri, eczanenin kaşesi, telefon numarası ve eczacının ıslak imzasının bulunması) hastaya imzalatılması gerekmektedir.

Ayrıca düzeltilmesi istenen doz ilacın maksimum dozunun üstünde olmamalı (Eğer doz maksimum dozu geçiyorsa Sağlık Bakanlığı endikasyon dışı doz kullanım izni alınmalıdır.) ve de var ise rapor dozunu aşmamalıdır. Kuruma fax ve/veya mail yolu ile ulaştırılan, yukarıdaki hususları eksiksiz ve tam içeren doktor tarafından düzenlenmiş (ıslak kaşe-imzalı ) evrak aslının kurum müdürlüğüne gönderilmesi halinde doz düzeltme işleminin gerçekleştirileceği bilgisi tarafımıza iletilmiştir.

 

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

Doz düzeltme dilekçe örneği için Tıklayınız

İzmir Eczacı Odası Yönetim Kurulu