E-arşiv fatura da dikkat edilmesi gerekenler


E arşiv ve e fatura uygulamalarında son 5 gün içinde odamıza ulaşan sorular ışığında aşağıdaki açıklamaların yapılması ihtiyacı doğmuştur.

 

1. Fatura tarihinin doğru bir şekilde girilmesi çok önemlidir.

Fatura tarihleri; kan ürünü reçeteleri için, her ayın 15’i veya son günü; A, B, C grubu reçeteleri için ise ait olduğu ayın son günü olmalıdır.

2.SGK’ya göndereceğiniz e arşiv fatura çıktısında “karekod” olmasına önemlidir. (Fatura belgesinin bilgisayara indirilip sonrasında çıkarılması gerekmektedir)

3. Ocak ayı faturanızı, 7 Şubat 2020 saat 23.59’a kadar gib.gov.tr’den onaylamanız zorunludur. SGK'ya reçete teslimi yine 15 Şubat 2020 tarihine kadar yapılacaktır.

4. Fatura çıktısına “kaşe imza” yapılması unutulmamalıdır. Ayrıca fatura çıktısına el yazısı ile herhangi bir şey yazılmaması gerekmektedir.

5. E arşiv fatura kesecek olan meslektaşlarımız;

Aynı gün içerisinde aynı kuruma kestiği farklı faturaların toplamının 5.000 TL’yi geçmesi halinde faturalarını elektronik olarak kesmelidir. (Kağıt faturalar kurum tarafından kabul edilmemektedir)

İzmir Eczacı Odası