E-Fatura Uygulaması 1 Temmuz İtibariyle Uygulamaya Başlıyor


Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 9 Şubat 2021 Tarihli ve 31390 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 526) gereğince,

Eczaneler de dahil olmak üzere, Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükelleflerin 1/7/2021 tarihinden itibaren, bu tarihten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayanların ise söz konusu Kuruma fatura düzenlemeye başlamadan önce e-fatura uygulamasına geçmek zorunda olduğu bildirilmiş ve ilgili düzenleme 10.02.2021 tarihli duyurumuz ile Birliğimiz internet sitesinden duyurulmuştu.

E-fatura uygulamasına geçiş zorunluluğunun ertelenmesine yönelik Gelir İdaresi Başkanlığı’na iletilen talebimizin henüz sonuçlanmamış olması ve herhangi bir ertelenme durumu olmama ihtimaline karşılık meslektaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları adına,  E-fatura uygulaması kapsamında düzenlenen faturaların e-imza ile imzalanması gerektiği ile bu kapsamda e-imza temin etmemiş meslektaşlarımızın e-faturaya geçiş zorunluluğu olan 01.07.2021 tarihinden önce e-imza temin etmelerinin önem arz ettiği hususu, 02.06.2021 tarih ve 13800 sayılı yazımız ile Bölge Eczacı Odalarımıza bildirilmişti.

Birliğimiz ve Kolaysoft Teknoloji İşbirliği ile meslektaşlarımıza (mevcut eczacikartfatura.com kullanıcıları dahil) 1.000 kontör ücretsiz olarak verilecektir.

Aktivasyon ücretsizdir.

2021-2022 yılı e-defter gönderim ve 10 yıl saklama ücretsizdir.

Başvuru Adresi: https://www.eczacikartfatura.com/

Çağrı Merkezi: 0850 259 98 08

01 Temmuz 2021 tarihi itibariyle E-fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan eczanelerimiz için, meslektaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla aşağıda yer alan bilgilendirme Birliğimizce hazırlanmıştır.

1) E-fatura uygulamasına geçişin zorunlu olduğu 01 Temmuz 2021 tarihinin ileri bir tarihe ertelenmesi konusu hakkında bilgi;

Gelir İdaresi Başkanlığı ile Birliğimiz arasında sürekli olarak iletişim kurulmakla birlikte, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 9 Şubat 2021 Tarihli ve 31390 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 526)’e göre, eczaneler de dahil olmak üzere, Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükellefler için 01.07.2021 tarihinde yürürlüğe girecek olan E-fatura uygulamasının ertelenmeyeceği Birliğimizce değerlendirilmektedir.

2) Gelir İdaresi Başkanlığı E-Fatura Portalı’ndan e-fatura düzenlenmesinin uygun olup olmadığı konusu hakkında bilgi;

Gelir İdaresi Başkanlığı E-Fatura Portalı’ndan e-fatura düzenlenmesi teknik olarak mümkün olmakla birlikte, Java ve tarayıcı uyum problemleri söz konusu olabilmektedir. Bu sorunları çözebilmek için temel bir bilgisayar bilgisine ihtiyaç duyulabilmektedir. E-fatura sisteminde, gelen ve giden faturaların da E-fatura olması gerekmektedir.

3) Fatura tiplerinin neler olduğu hakkında bilgi;

Fatura alıcısının ve muhatabının e-fatura kullanıcısı olması durumunda iki mükellef arasında e-fatura kullanılmaktadır.

E-arşiv fatura, fatura muhataplarından birinin e-fatura kullanıcısı olmaması durumunda kullanılmaktadır.

E-fatura iki senaryo halinde gerçekleştirilebilmektedir.

a)      Temel fatura

b)      Ticari fatura

Temel fatura, fatura alıcısının elektronik ortamda reddetme kısıtlamasının bulunduğu fatura senaryosudur. Örnek: Kamu kurumlarına kesilen faturalar (Sosyal Güvenlik Kurumu, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü vb.)

Ticari fatura, ticari faaliyette bulunan işletmeler arasında düzenlenebilen faturalardır. Ticari faturalarda, fatura muhatabının faturayı kabul/red etme gibi seçenekleri vardır. Örnek: ecza depoları-eczaneler arasında kesilen faturalar

Yukarıda belirtilen hususlar birlikte değerlendirildiğinde, e-fatura uygulamasının bir yazılım aracılığı (özel entegratör) ile yürütülmesi veya yönetilmesi gerektiği sonucuna varılmaktadır.

Gelir İdaresi Başkanlığı E-fatura Portalı, nadiren fatura alan ve düzenleyen mükellefler için uygun olabilmektedir. Ancak, fatura hareketi yoğun olan işletmelerin özel entegratör firma ile anlaşmasında sayısız fayda bulunmaktadır.

4) Entegratör firma ile mükelleflerce anlaşma yapılmasının zorunlu olup olmadığı konusu hakkında bilgi;

E-fatura mükelleflerinin entegratör firma ile anlaşma yapma zorunluluğu bulunmamakta olup, nadiren fatura alan ve düzenleyen işletmelerin Gelir İdaresi Başkanlığı E-Fatura Portalı üzerinden ücretsiz e-fatura sistemini kullanmaları mümkündür.

Söz konusu Portal’da;

  • Fatura işlemleri süresince e-imza kullanma zorunluluğu bulunmaktadır.
  • Tek kullanıcı tarafından kullanılabilmektedir.
  • Geriye dönük fatura düzenlenmesinde sorun yaşanabilmektedir.
  • Düzenlenen faturalar sadece 6 ay saklanabilmektedir.

5) E-fatura uygulaması ile ilgili Birliğimizin çalışmasının olup olmadığı konusu hakkında bilgi;

TEB EczacıKart kullanıcılarına özel Eczacıkart Fatura Platformu bulunmaktadır.

6) E-fatura uygulamasına geçiş için anlaşma yapılabilecek entegratör firma hakkında bilgi;

Sayısı 100’e yakın özel entegratör firması bulunmakla birlikte, bunların içerisinde eczacılara yönelik özel geliştirme yapan entegratör firma sayısı yok denecek kadar azdır. Birliğimiz tarafından oluşturulan Eczacıkart Fatura Platformu, meslektaşlarımızın fatura süreçlerinin yönetilmesi konusunda kolay kullanım sağlamaktadır ve meslektaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik olarak sürekli güncellenmektedir.

7) Haziran ayı faturasının e-arşiv fatura olarak mı yoksa e-fatura olarak mı düzenleneceği konusu hakkında bilgi;

Gelir İdaresi Başkanlığı e-fatura aktivasyon tarihini milad olarak kabul etmektedir. E-fatura uygulamasına 01 Temmuz 2021 tarihi itibari ile dahil olacak olan mükellefler için 5000 TL/30000 TL Portalı (e-arşiv portalı), 07 Temmuz 2021 tarihine kadar aktif kalacaktır. E-fatura aktivasyon tarihinden sonra gelen ve giden faturalar e-fatura olmak zorundadır. E-fatura aktivasyon tarihinden önceki faturalar 5000 TL/30000 TL Portalı (e-arşiv portalı) üzerinden düzenlenebilmektedir. Eczacıkart Fatura Platformu, aktivasyon tarihinin eczacı tarafından belirlenebildiği, ileriye dönük e-fatura aktivasyon talebinin alınabildiği şekilde çalışmaktadır.

 

Örnek:

  • E-fatura aktivasyon tarihi 01 Temmuz 2021 ise, 30 Haziran 2021 tarihli olarak düzenlenecek fatura, 5000 TL/30000 TL Portalı (e-arşiv fatura) olarak düzenlenebilmektedir. 
  • E-fatura aktivasyon tarihi 27 Haziran 2021 ise, 27 Haziran 2021 tarihinden itibaren düzenlenen faturaların e-fatura olması zorunludur.

8) Eczanelerce, E-imza/mali mühür temin edilmesinin gerekli olup olmadığı konusu hakkında bilgi;

6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun gereği eczaneler bireysel işletmeler olarak hizmet vermektedir. Bireysel işletme eczane sahibi eczacının T.C. kimlik numarasının, işletmenin vergi numarası olması sonucunu doğurmaktadır. Eczanelerde, mali açıdan sorumluluğun ve işlemlerin eczane sahibi tarafından yürütülmesi gerekmektedir. Dolayısıyla bu işlemler mali mühür yerine e-imza ile yürütülebilmektedir. E-imzanın kullanım alanı mali mühüre göre daha geniştir.

Vereseli eczanelerde birden fazla varisin eczane sahibi olması mümkündür. Adi ortaklık üzerinden kurulan vereseli eczaneler için mali mühür temin edilmesi gerekmektedir.

9) E-fatura işlemlerinin yürütülmesinde kullanılacak e-imzanın aktif olup olmadığının test edilebilme yöntemi hakkında bilgi;

Meslektaşlarımız, aşağıda yer alan link aracılığıyla e-imzalarının aktif olup olmadığını test edebilmektedirler.

https://portal.eczacikartfatura.com/accounting/SignatureInformation

10) Özel bir entegratör firma ile anlaşma sağlamış mükellef tarafından, Gelir İdaresi Başkanlığı E-Fatura Portalı üzerinden e-fatura düzenlenmesinin mümkün olup olmadığı konusu hakkında bilgi;

01 Temmuz 2021 tarihi itibariyle e-fatura mükellefi olacak olan eczanelerimizin, özel entegratör firma aracılığıyla veya Gelir İdaresi Başkanlığı E-Fatura Portalı üzerinden E-fatura düzenleyebilmeleri mümkündür. E-fatura mükelleflerinin düzenleyecekleri faturalar için tek bir yöntemi tercih etmeleri gerekmekte olup, birden fazla yöntemle e-fatura işlemleri takip edilemez. Yöntemler arasında geçiş mümkündür.

11) Anlaşma yapılan entegratör firmanın kullanılan eczane otomasyon programı ile uyumlu olmasının gerekip gerekmediği konusu hakkında bilgi;

Tüm bu uygulamaların birbirinden bağımsız çalışan uygulamalar olmasından kaynaklı olarak; Eczacıkart Fatura Platformu, eczane e-fatura iş ve işlemlerinin yürütülmesi bakımından tek başına yeterlidir.