ECZACILARIN KİŞİSEL VEYA ECZANELERİ ADINA AÇILAN SOSYAL MEDYA HESAPLARI VE PAYLAŞIMLARI HAKKINDA


Değerli meslektaşımız;

Bilindiği gibi eczacıların kişisel veya eczane adına açılan sosyal medya hesapları üzerinden; ürün tanıtımı, kullanımı, faydaları, etkileri gibi konularda paylaşım yapması ve satış odaklı kampanyalar düzenlemesi meslek yasamız ve deontoloji tüzüğümüz gereği yasaktır. Ancak eczanelere veya eczacılara ait sosyal medya hesapları ile ilgili odamıza çok sayıda şikayet ulaşmaktadır.

Bu konu Türk Eczacıları Birliği’nin 24.07.2018 tarih ve 5276 sayılı yazısında eczacılık mesleği açısından detaylı olarak değerlendirilmiş olup;

*6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler hakkında Kanun’un 24. Maddesinde;

“……..İlaçların internet veya başkaca herhangi bir elektronik ortamda satışı yapılamaz. Eczane eczacıları ve eczaneler adına internet sitesi açılamaz.”

*Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik’in 43. Maddesi;

internetten satış yasağı hakkında;

(1) İlaçların ve 42. Maddenin birinci fıkrasında belirtilen diğer ürünlerin internet veya başka herhangi bir elektronik ortamda satışı yapılamaz.

(2) Eczane eczacıları ve eczaneler adına internet sitesi açılamaz.” şeklinde düzenlenmiştir. 

*Türk Eczacıları Deontoloji Tüzüğünün 9 uncu maddesinde ise;

“Eczacı, yapacağı yayınlarda eczacılık mesleğinin şerefini üstün tutmak zorundadır. Eczacı, yazı veya sözle veya her ne şekilde ve suretle olursa olsun kendi reklamını yapamaz; iş kağıtlarına ve faturalara reklam mahiyetinde ibareler koyamaz.

Eczacının müessesesine koyduğu tabelaya ancak, kendisinin adı ve soyadı ile eczane kelimesinden ve reklam mahiyetinde olmamak şartıyla buna eklenebilecek kelime veya ibareden kurulu eczanenin adı yazılabilir.” denilmektedir.

Yukarıda sayılan eczacılıkla ilgili mevzuatta eczane sahibi eczacıların ve eczanelerin adına internet sitesi açılamayacağı, reklam yapılamayacağı açıkça belirtilmiştir. Kişisel sosyal medya hesapları aracılığıyla; eczanenin ve eczanede satılan ürünlerin tanıtımının yapılması da bu kapsamda değerlendirilmektedir.

Siz değerli meslektaşlarımızın konuyla ilgili olarak gereken özeni göstermesi yaşanacak olumsuzlukları engelleyecektir.

Yukarda belirtilen kurallara uymayan meslektaşlarımız hakkında disiplin cezası uygulanacaktır.

Bilgilerinize önemle sunulur.

İzmir Eczacı Odası