Eczanelerin 2020 Yılı Satış Hasılatı İşlemleri Konulu Medula Duyurusu Hakkında


Sosyal Güvenlik Kurumu ile Birliğimiz arasında devam etmekte olan protokol revizyonu görüşmeleri kapsamında, talebimiz doğrultusunda, Medula Eczane Provizyon Sistemi’nde 2020 Yılı satış hasılatı onay işlemlerinin 28 Ekim 2021 günü saat 12.00’ye kadar yapılabileceği duyurulmuştu.

Birliğimizce, hasılat girişlerinin protokol revizyonunun imzalanacağı ileri bir tarihe ertelenmesi talep edilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, Protokol’ün 9.2 maddesi uyarınca, 2020 yılı hasılatlarının 1 Ekim 2021 tarihinden itibaren devreye alınması gerektiği ifade edilmiştir. Kurumla sözleşmeli eczacılarımız tarafından karşılanan Ekim ayına ait reçete bedelleri için; protokol revizyonu ile belirlenecek yeni ıskonto baremleri ve ekonomik iyileştirmeler Kurumca Medula Sistemine işlenecektir. Protokol revizyonu kapsamında mali konularda yapılacak düzenlemeler nedeniyle, 2020 hasılatına göre hesaplanan tutardan kaynaklanan bir fark oluşması durumunda, oluşacak farkla ilgili Kurum ve eczacılarımız arasında geriye dönük mahsuplaşma işlemi yapılacaktır.  Böylelikle eczacılarımız açısından herhangi bir hak kaybı ve mağduriyet oluşmayacağı Kurum yetkilileri tarafından ifade edilmiştir. Bu sürece yönelik, Medula Sisteminde 28.10.2021 tarihinde bir duyuru yayımlanmıştır. Duyuruda, protokolün ilgili hükümleri gereği sözleşmeli tüm eczanelerin Gelir İdaresi Başkanlığından alınan 2020 yılı satış hasılatı bilgilerinin, eczanelere yapılacak ödemelerde hatalı işlem yapılmasının önlenmesini teminen resen Medula Sistemine işleneceği, bu aşamada herhangi bir satış hasılatı onay işlemi yapılmasına gerek kalmadığı belirtilmektedir.

Meslektaşlarımız, Bilgi Güncelleme ekranında yer alan hasılat bilgilerini kontrol ederek, Gelir İdaresi Başkanlığı İnteraktif Vergi Dairesinden alacakları, KDV hariç satış hasılatı bilgisinin ve Diğer Gelirlerin ayrı olarak gösterildiği Eczane Bilgi Formu ile, Kurum tarafından esas alınacak satış hasılatı bilgisini güncelleyebileceklerdir.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız. 

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ