EGE ECZACI ODALARI DANIŞMA KURULU İZMİR TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ


EGE ECZACI ODALARI DANIŞMA KURULU İZMİR TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ

Ege Eczacı Odaları danışma kurulu toplantısı 18 Aralık 2021 tarihinde TEB 3. Bölge İzmir Eczacı Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilmiş ve sonuç bildirgesi kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

       1. İlaç Fiyat Kararnamesi mevcut haliyle eczanelerimizi ve halk sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Acilen çözülmesi gereken öncelikli sorunumuz İFK’dir. Kararname gereği ilaç zammının ve  avro kuru düzenlenmesinin sadece yılda bir kez yapılması nedeniyle her yıl belirli dönemlerde yoka giren ilaçların sayısı artmakta olup meslektaşlarımız ve hastalar mağdur olmaktadır. İlaca yapılan her zamda 4. ve 5. kademeye geçen ilaçların sayısı hızla artmakta ve zorunlu giderleri her yıl ciddi oranlarda artan eczanelerin ortalama karlılığı azalmaktadır. Bu konuda sektörün bileşenleriyle ortak hareket edilmeli ve ivedilikle sorunun çözümü sağlanmalıdır. İlaca her yıl tek seferde büyük oranda zam yapılması yerine yılda birkaç seferde ve küçük oranlarda yapılmalıdır.

2. Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılacak protokol revizyonu bu yıl fazlasıyla gecikmiş olup meslektaşlarımızın yeni sözleşmeyle ilgili beklentileri oldukça yüksektir. Ülkemizde yaşanan ekonomik tablonun getirdiği olumsuzluklar nedeniyle yapılacak düzenlemede ağırlıklı olarak ekonomik taleplerimiz ön plana çıkmaktadır.Öncelikli olarak 4. ve 5.kademe ilaçlarda eczanelerin kuruma yaptığı iskontoların sıfırlanması, iskonto baremleri ve reçete hizmet bedellerinin eczane ekonomilerine katkı sağlayacak şekilde en az asgari ücret artışı oranında iyileştirilmesi, cezai maddelerin gözden geçirilmesi ve eczanelere kayıplar yaşatan yoruma açık hükümlerin netleştirilmesi gerekmektedir.Manuel düzenlenen medikal reçete eklerinin taranması ise kesinlikle kabul edilmemelidir.

3. Kur değişikliklerinden dolayı zarar ettiğini ileri süren firmalar SGK ile aralarında herhangi bir protokol olmadığı için bazı ilaçlarda KKİ uygulamamakta ya da kısmen uygulamaktadır. Bunun sonucunda firmalar sorumluluğu eczacı ile vatandaşın omuzlarına yüklemektedir. Yıllardır süregelen bu önemli sorunun kökten çözümü için SGK ile ilaç firmaları arasında bir protokol yapılmalı ve KKİ’ler eczane dışında uygulanmalıdır.

4. Ülkemizde meslektaşlarımızın %10’u kamuda görev yapmaktadır. Meslektaşlarımızın çalışma koşulları ve özlük haklarıyla ilgili acil eylem planı yapılmalıdır. Pandemi sürecinde özveriyle görev yapan meslektaşlarımız ekonomik taleplerine kulak verilmeli ve gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Konuyla ilgili meslek örgütümüze büyük görev düşmektedir.

5. Yardımcı ve ikinci eczacılık uygulamaları eczaneler üzerindeki mali yükü taşınamaz noktaya gelmiştir. Bu konuda asgari ücret yerine TEB tarafından belirlenen mesul müdür maşının baz alınmalı ve  eczanelere kamu desteği sağlanması için ivedi olarak somut çalışmalar yapılmalıdır.

6.Alınan tüm uyarı ve önlemlere karşın azalmayan sağlık çalışanlarına şiddet olaylarından büyük üzüntü duyuyoruz. Her koşulda halk sağlığını önceleyen sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti kınıyor ve yetkililerden somut adımlar bekliyoruz.

Yeni seçilen Merkez Heyetimize beklentilerin yüksek olduğu bu zor dönemde başarılar diliyoruz.Ülkemizde son dönemde ortaya çıkan ekonomik belirsizlik ortamı ve işletme giderlerindeki artışlar meslektaşlarımızın geleceğe yönelik kaygılarını artırmaktadır.Meslektaşlarımızın emeklerinin karşılığını aldığı ve geleceğe güvenle bakabilmesini sağlamak hepimizin görevidir.Zor bir süreçten geçtiğimiz bugünlerde tüm kesimlere örnek olan örgütlü gücümüz ile halk sağlığı ve mesleğimiz adına yapılacak çalışmalarda her türlü desteğe ve iş birliğine hazır olduğumuzun bilinmesini istiyoruz.

Saygılarımızla...

TEB   3. BÖLGE İZMİR ECZACI ODASI

TEB   7. BÖLGE BURSA ECZACI ODASI

TEB   9. BÖLGE ESKİŞEHİR ECZACI ODASI

TEB 15. BÖLGE ISPARTA ECZACI ODASI

TEB 16. BÖLGE DENİZLİ ECZACI ODASI

TEB 21. BÖLGE AYDIN ECZACI ODASI

TEB 29. BÖLGE MANİSA ECZACI ODASI

TEB 30. BÖLGE BALIKESİR ECZACI ODASI

TEB 32. BÖLGE MUĞLA ECZACI ODASI

TEB 33. BÖLGE AFYONKARAHİSAR ECZACI ODASI

TEB 35. BÖLGE KÜTAHYA ECZACI ODASI

TEB 36. BÖLGE ÇANAKKALE ECZACI ODASI

TEB 46. BÖLGE UŞAK ECZACI ODASI

TEB 54. BÖLGE BURDUR ECZACI ODASI