EGE ECZACI ODALARI DANIŞMA KURULU TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ


EGE ECZACI ODALARI DANIŞMA KURULU

TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ

DENİZLİ

Ege Eczacı Odaları Danışma Kurulu toplantısı 12 Aralık 2022 Cumartesi günü 16. Bölge Denizli Eczacı Odasının ev sahipliğinde gerçekleştirilmiş ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 1. Eczaneler artan işletme giderleri ve azalan karlılıklar nedeniyle ekonomik olarak hiç olmadığı kadar zor durumdadır. Eczanelerden sunulan sağlık hizmetinin devamlılığı için yıllardır dile getirdiğimiz önlemler ivedilikle alınmalı ve gerekli yasal düzenlemeler acilen hayata geçirilmelidir.
 2. İlaç fiyat Kararnamesinin güncellenmesi serbest eczacılığın devamı ve geleceği açısından zorunlu hale gelmiştir. Her zam çok sayıda ilaç döneminde 4. ve 5.kademeye geçmekte ve ortalama eczacı karlılıkları hızla azalmakta ama zorunlu giderler çok daha hızlı artmaktadır. Konu ile ilgili çalışma yapılmasının ötesinde bir an önce sonuç alınmalıdır, aksi taktirde eylemlilik süreci ile sesimizi duyurmalıyız. Yapılacak düzenlemelerin yıllık enflasyon oranında artış ya da düşüş şeklinde olması ise sorunun kalıcı çözümü olacaktır.
 3. Medikal reçete ve eklerinin taranması ile ilgili sorun SGK veya Bakanlık düzeyinde kalıcı olarak çözülmeli, kurum ile odalar ve eczacıları karşı karşıya getirecek girişimlerden kesinlikle vazgeçilmelidir.
 4. Kamu kurum ıskontosu uygulamayan ilaçlarla ilgili sorun, firmalar ve kurum arasında ivedi olarak çözülmeli SGK ile firmalar arasında KKİ uygulamasını bağlayıcı sözleşmeler yapılmalı ve bu yük eczaneler üzerinden alınmalıdır. Bu hususta gerekirse kurum yetkilileri ve meslek örgütümüzden temsilcilerin katılımı ile ortak bir çalışma grubu oluşturulmalı ve  ortak akılla kararlar alınarak uygulanmalıdır.
 5. Yeterli akademisyen kadrosu ve fiziki koşulları oluşmadan yeni Eczacılık Fakültelerinin açılması mesleğimizin geleceği için ciddi tehlike haline gelmiştir. İhtiyaç fazlası fakültelerin açılmaması ve mevcutların kontenjanlarının azaltılması için ciddi bir çalışma yapılarak, konunun kamu otoritesine net dille aktarılması gerekmektedir.
 6. İlan reklam vergisi (tabela) konusunda eczacı milletvekillerince sunulan yasa teklifleri yakından izlenmeli ve TBMM düzeyinde ivedi olarak görüşmeler yapılmalı, taleplerimiz iletilmelidir.
 7. SGK Protokolü ile elde edilen ekonomik kazanımın, meslektaşlarımız arasında eşit dağıtımının sağlanması, yüksek iskonto uygulayan eczaneler için de iyileştirici çalışmalar yapılması gerekmektedir.  

TEB tarafından bastırılan SGK tip protokolleri, tüm eczaneler için tek tip sözleşme şeklinde uygulanmalı, bu sözleşmeler meslektaşlarımız arasında ciroya dayalı bir ayrımdan vaz geçilerek her eczaneye “aynı renkte ve  aynı fiyattan” eşit olarak sunulmalıdır.

 1. Halk sağlığı için ciddi tehdit oluşturan internet üzerinden sağlık ürünleri satışının mutlaka engellenmesi gerekmektedir . Eczanelerin Sosyal medya platformları üzerinden satış ve reklam yapmaları engellenmeli ve TEB tarafından sağlıkta dijitalleşmenin gelecekte eczaneler üzerindeki etkisi konusunda, alanında uzman kişilerin görüşlerinin de alınabileceği kapsamlı bir çalıştay düzenlenmelidir.
 2. İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından yapılan rutin denetimlerin içeriğinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Özellikle pandemi sürecinde meslektaşlarımızın sorumlulukları ve iş yükü noktasında ciddi bir yoğunluk yaşanmaktadır. Bu konuda kurum yetkilileri ile görüşülerek konunun açığa kavuşturulması, geliştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
 3. İTS’deki kayıtlarda eczanenin elinde var görünen fakat fiili olarak olmayan kontrole tabi ilaçlar eczane kapanış ve devirlerinde önemli sıkıntılara yol açmaktadır. Eczanelere her yıl iki defa deaktivasyon hakkı verilmeli ve  eczanelere uygulanan cezanın  denetim başına değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
 4. İlaç kullanım raporlarının SGK kontrolü sonrası iade edildiği durumlarda iade mesajının hem eczane medula hem de doktor medula sitemi üzerinden doktora da iletilmesi bu konuda meslektaşlarımızın yaşadığı problemleri en aza indirecektir. Bu konuda medula bilgi İşlem merkezi ve gerekli makamlarla görüşmeler yapılarak çözüme kavuşturulmasını talep ediyoruz.
 5.  Yeni eczane açmak isteyen ancak nüfusa dayalı ilçe bazlı kısıtlamaya takılan meslektaşlarımızın hiç eczanesi olmamış veya eczane ruhsatı olan meslektaşlarımızın ruhsatlarını devir alarak eczane açma isteği hususunda  eczacı odaları arasında farklı uygulama yaptığı görülmektedir.TİTCK ile görüşülerek ruhsat devri konusunda ortak bir karar oluşturulmasını talep ediyoruz.

TEB   3. Bölge İzmir Eczacı Odası 

TEB   7. Bölge Bursa Eczacı Odası 

TEB 9. Bölge Eskişehir Eczacı Odası 

TEB 15. Bölge Isparta Eczacı Odası 

TEB 16. Bölge Denizli Eczacı Odası 

TEB 21. Bölge Aydın Eczacı Odası 

TEB 29. Bölge Manisa Eczacı Odası 

TEB 30. Bölge Balıkesir Eczacı Odası 

TEB 32. Bölge Muğla Eczacı Odası 

TEB 33. Bölge Afyonkarahisar Eczacı Odası 

TEB 35. Bölge Kütahya Eczacı Odası

TEB 36. Bölge Çanakkale Eczacı Odası

TEB 46. Bölge Uşak Eczacı Odası 

TEB 54. Bölge Burdur Eczacı Odası