GEÇ DE OLSA !


Son günlerde eczacılık mesleğinin en önemli gündemini SSK oluşturuyor.Hemen her gün SSK uygulamalarını konuşur olduk.Görünen o ki daha uzun süreler SSK'yı konuşup gelişmeleri değerlendireceğiz.Çünkü SSK'lılar bu ülke nüfusunun yaklaşık yarısını oluşturuyorlar.Dolayısıyla da diğer tüm resmi kurumların potansiyelinin toplamından daha büyük bir potansiyel oluşturuyorlar.

SSK'lıların serbest eczanelerden hizmet alması uygulamasına geçildiğinde ortaya çıkan bir çok aksaklığın giderilmesi için hep birlikte mücadele vermemiz gerekiyor.Bu hem SSK'lı vatandaşlarımızın daha hızlı hizmet alabilmesi için hem de biz eczacıların mesleğimizi daha uygun koşullarda yapabilmemiz için zorunlu.İlk olarak hastanelerdeki başhekim onayı ve resmi mühür uygulaması kaldırıldı.Devamında ise fotokopiler…

İlk günden beri eczacıların ve eczacı odalarının tamamını bu konuya dikkat çekiyor ve SSK'lı hastalardan istenen evrak fotokopilerinin gereksiz olduğunu anlatmaya çalışıyorduk.Yaklaşık bir ay gecikme ile de olsa SSK'lı hastalardan istenen anlamsız fotokopiler kaldırıldı.

Büyük yatırımlar yaparak eczanelerine fotokopi makinesi alan meslektaşlarımız ne der bilemeyiz.Ama meslek örgütünün görevi uygun koşullarda fotokopi makinesi alımı için kampanya yapmak değil gereksiz fotokopilerin kaldırılması için mücadele vermek olmalıdır.Bizler bunun doğru olduğuna inanıyoruz.

Şimdi sırada SSK otomasyon programının aksaklıkların giderilmesi ve geri ödemelerin zamanında yapılması konusu var.Bu iki konunun da ivedilikle çözüme kavuşturulması gerekiyor.SSK programdan ödenir görülen bir çok ilacın daha sonra kurum tarafından yapılan inceleme sırasında farklı gerekçelerle kesilerek, sözleşmeli eczanelerin zarara uğratılması engellenmek zorunda.

Görünen o ki, eczaneler er ya da geç SSK ile sözleşme yapacaklar.SSK'lılara ilaç veren eczanelerin stok yapısı da hızla değişiyor, şekilleniyor ve eczanelerimiz yeni ürünlerle tanışıyor.Bütün bunların devamında ise eczanelerin dağıtım kuruluşlarına ödemesi gereken rakamlar da hızla artıyor.2005 yılı içerisinde eczaneler yapılacak geri ödemelerin sürelerini dikkatli izlemeli ve gerektiğinde hep birlikte tavır koymalıyız.Önümüzdeki sene için de sözleşmeli eczanelerin resmi kurumlardan alacakları için aracı finans kurumu çalışması kesinlikle gerçekleşmelidir.Eczanelerin verdiği hizmetini sürdürebilmesi için bu konu büyük önem taşımaktadır.

Bir diğer önemli konu ise; yeşil kart reçetelerin teslimi ,incelenmesi ve geri ödemeleridir.Bugün Sağlık Müdürlüklerinde personel eksikliği nedeniyle yeşil kart reçeteleri işlemleri ciddi sorun oluşturmaktadır.Yeşil kartlı vatandaşlarımıza verilen hizmetin sürdürülebilmesi için de bu aksaklıkların süratle giderilmesi şarttır.

10 Şubat 2005 sonrasında devlete yaptıkları iskontoları eczacıya yüklemek isteyen bazı ilaç firmalarına karşı ülkenin dört bir yanında pasif direniş yapıldı.Bir çok bölgede bu firmalara ait ilaçlar ya iade edildi ,ya da eczane stoklarında en aza indirildi.Adı geçen firmaların ilaçlarının varsa eşdeğerleri verildi.

Başlangıçta eczacı örgütündeki bölünmüş görüntüden cesaret bulan ve uyarılarımızı ciddiye almayan bu firmalar eczacı tabanının birlikte olduğunda ne denli güçlü olduğunu gördüler ve büyük ölçüde geri adım atmak zorunda kaldılar.Bu süreçte ö