GELECEĞE DAİR


Sağlık ve eczacılık alanında yaşanan hızlı değişim hepimizi derinden etkiliyor.Yeşil kart ve SSK potansiyeli ile birlikte artan iş yoğunluğu beraberinde bir çok yeni uygulamayı da getirdi.Eczanelerimizde her kurum için birbirinden farklı uygulamaları takip ederken mesleğimizin geleceğini yeterince değerlendiremiyoruz.

Oysa, önümüzdeki süreçte karşılaşacağımız ‘'genel sağlık sigortası'' yasa tasarısı şu günlerde TBMM'de görüşülüyor ve kısa bir süre sonra yasalaşması bekleniyor.Meslek örgütünde görev alan herkesin bu olayı öne çıkarması üyelerine bilgi aktarması gerekiyor.

01-01-2005 den geçerli olan ‘'veri koruma ‘' ise geleceğe kaygılı bakmamıza neden oluyor.Çok sayıda yeni ilaç için ruhsat başvurusu yapıldığı biliniyor.Önümüzdeki süreçte sıkıntı yaşama olasılığımız büyük. Zira bu gün geçerli olan mal fazlaları,vadeler ve mevcut iskontolar birkaç yıl sonra bizlerden hızla uzaklaşacak.İşte o zaman eczanelerin neredeyse cirolarının tamamını oluşturacak olan resmi kurum ödemeleri her zamankinden daha fazla önem kazanacak.Zira geri ödemelerde yaşanacak gecikmeler halka sunduğumuz sağlık hizmetini ve mesleki yaşamımızı sürdürmemizi güçleştirecek.

Eczacı odalarının yöneticileri olarak, son dönemde bu konuya dikkat çekiyor ve her fırsatta alacaklarımızın aracı bir kurum ile güvence altına alınması gerektiğini dile getiriyoruz.

Bu günlerde bir devlet bankası ile anlaşıldığı konuşuluyor! Bu eczacılık mesleği için atılması zorunlu ama önemli adımdır,çok iyi değerlendirilmeli ve eczacıya sorun yaşatmayacak bir sözleşme ortaya çıkarılmalıdır.

Aslında bu uygulama ile sadece eczacılar değil dağıtım kuruluşları ve ilaç sanayi de finansman sorununu çözecektir.Yani kamu alacaklarımıza banka garantisi sadece bizi değil tüm sektörü rahatlatacak bir çözümdür.O halde herkes üzerine düşen özveriyi göstermeli ,sistemin sağlıklı yürümesi için gereğini yapmalıdır.

Ancak bazı konuların da gözden kaçırılmaması gerekiyor.

Öncelikli olarak;

*Eczacının kendi alacağının gecikmesinden dolayı aracı kuruma faiz ödemesi ne kadar mantıklıdır? Bu nedenle eczacının en az zarar göreceği bir protokol ortaya çıkarılmalıdır.

*Aracı bankaya kamu kuruluşlarınca yapılacak ödemelerde yaşanacak gecikmeler için maximum 1-2 aylık sınır konulmalı ve gecikmenin sürmesi halinde faizin tamamı ilgili kamu kuruluşunca ödenmelidir.

*Ülkemizde her an yaşanması muhtemel ekonomik krizler için de faiz oranlarını sabitleyen uzun süreli protokoller yapılmalıdır.

*Özellikle ilaç firmalarının protokolün son gününe kadar üzerine düşeni yapması için güvence alınmalıdır

*Dağıtım kuruluşları ve ilaç sanayinin protokol gereği yapacakları iskontolar sonrasında oluşacak kayıplarının faturasının eczanelere çıkmaması için olup biteni yakından izlemeli ve gerektiğinde hep birlikte tavır almalıyız.Bunu yapabilmemiz için de;örgütteki dağınık görüntünün hızla giderilmesi ve özlenen birlikteliğin sağlanması şart!

Kısacası, önümüzdeki zor ve sıkıntılı süreci hep birlikte aşmak ,ekonomik kaygılardan uzak sadece mesleğimizi yapmak ,insanlara sağlık hizmeti vermek istiyoruz.

Eczacılık mesleği