Göç İdaresi İl Müdürlükleri ile Yapılacak Sözleşme İşlemleri Hakkında


Bilindiği üzere, T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile Birliğimiz arasında "Geçici Koruma Altındaki Yabancıların Reçete Muhteviyatı İlaçlarının Karşılanması ve Reçetelerinin İncelenmesi İçin Gerekli Usul ve Esaslara Ait İşbirliği Protokolü" imzalanmıştır. İlgili Protokol'ün 3.1 inci maddesinde yer alan "SGK ile sözleşmeli tüm eczaneler tarafından bu Protokolün 2.1 numaralı maddesinde belirlenen kişilere ilgili mevzuata uygun şekilde ilaç temin hizmeti verilebilir. Bu hizmeti vermek isteyen sözleşmeli eczaneler, her yıl Şubat ayı içinde GİGM ve/veya taşra teşkilatı ile Ek-2'de yer alan sözleşmeyi imzalar." hüküm gereğince geçici koruma kapsamındaki yabancılara ilaç temin etmek isteyen eczacılarımızın sözleşme imzalaması gerekmektedir.

Sözleşmeler "Eczacıda Kalacak", "Bölge Eczacı Odasında Kalacak", "Kuruma Verilecek" ve "Kesilecek İlk Fatura Ekinde İlgili Birime (Ertuğrulgazi SSGM) Gönderilecek" şekilde dört nüsha olarak Birliğimiz tarafından bastırılmış ve Bölge Eczacı Odalarımıza dağıtımına başlanmıştır.

Odanızdan temin edilerek Eczacılarımız tarafından imzalanan sözleşmelerin, eczanenin bulunduğu ilde yer alan il göç idaresi müdürlüğüne ilgili Bölge Eczacı Odası tarafından ulaştırılması için Bölge Eczacı Odaları ile Göç İdaresi İl Müdürlükleri arasında koordinasyon sağlanması işlemlerin daha hızlı bir şekilde yürütülmesini sağlayacaktır.

Protokol kapsamında, Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmesi bulunan eczacılarımız Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile sözleşme yapabilecektir.

Eczacılarımız tarafından imzalanacak sözleşme formlarının, ilgili il göç idaresi müdürlüğüne teslim edilmesi sonrasında, İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından, eczacının Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli olup olmadığının kontrolü sağlanarak imzalanacaktır. Sözleşme formu beraberinde, meslektaşlarımızdan ayrıca bir belge istenmeyecektir.

Sözleşme işlemlerinin 24.02.2021 tarihi mesai bitimine kadar gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Türk Eczacıları Birliği

Resimleri daha büyük görüntülemek için üzerine tıklayınız...