GÖZDEN KAÇMAMASI GEREKENLER !


Roche firmasının SSK'ya 230 milyona fatura ettiği bir ilacı ecza deposuna 88 milyon liradan vermesinin yankıları, yazılı ve görsel basında günlerdir gündemden düşmüyor.Konu halkın yakından izlediği ilaç gibi önemli bir toplumsal ürün olunca haberlerin ardı arkası kesilmiyor.

Son dönemlerde ilaç üzerine bu kadar çok spekülasyon yapılması tabi ki düşündürücü.Ancak olup bitenlerle hiç ilgisi olmayan eczaneler için bir tehlike söz konusu olacak gibi.

Zaten kurum ödemelerinin eczanelere zamanında yapılmadığı bilinmekteyken, şimdi de 2005 yılı için kurumlarla sözleşme yapacak eczaneler için iskonto oranları tartışmaya açıldı.Bir ulusal gazetede Bağ-Kur,Emekli Sandığı ve SSK yetkililerinin tek liste ile ilaç almasından ve eczanelerden istenecek iskonto oranının arttırılmasından bahsediliyor.Aynı yazıda %2.5 olan mevcut iskontonun üç katına çıkması üzerinde üç kurum temsilcisinin görüş birliğine vardığı belirtiliyor.

Bu ülkede yaşayan ve ilaç sektöründe deneyimi olan herkes 2005 yılı için asıl hedefin %5 iskonto olduğunu tahmin edebiliyor.Yani hem eczanelere yapılması gereken geri ödemelerde hiçbir iyileşme olmazken bir de iskonto oranlarının artması durumu ortaya çıkmıştır.

2005 yılı sözleşmeleri yapılırken (15-16 Ocak sonrasındaki en önemli kazancımız olan)bu konuya gereken önem verilmeli ve kesinlikle geri adım atılmamalıdır.Ayrıca 2005 yılı için 1 Mart 2004'teki ilk haline benzer, hatta daha zor koşullar içeren bir Bütçe Uygulama Talimatı'nda söz ediliyor.Aynı süreçte eczanelerin omuzlarına SSK ve Yeşil Kart sözleşmeleriyle ek bir yük bırakılacak gibi.

Dışarıdan bakıldığında eczanelere yeni pazarlar yaratılıyor gibi görünse de, mevcut sözleşmeli kurumlarda yaşanan ödeme gecikmeleri göz önüne alındığında ve yüksek iskonto varsayımı ile değerlendirildiğinde eczanelerde yaşanacak ekonomik sıkıntıyı kestirmek çok güç olmamalı.

Bu nedenle sıkça geriye dönerek suçlu aramak yerine önümüzdeki tehditleri gözden kaçırmamalıyız.

Hızlı yaşanan değişim ve dönüşüm sürecinde yeni söylemler bulmalı ve geleceğin eczane modelinin nasıl olması gerektiği üzerine yoğunlaşmalıyız.

Olabildiğince çok bir araya gelmeli ve kendi planlarımızın sahibi olmayız. Geleceğimize sahip çıkmak adına ve daha fazla geç kalmadan…

Saygılarımla,

Ecz.Tuncay SAYILKAN