HESAP VERMEK !


Ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntı ,değişim sürecinde olan mesleğimizi de olumsuz etkiliyor.Her geçen gün daha fazla sayıda meslektaşımız olumsuzluklarla karşı karşıya kalıyor.

İlacı temin ederken aldığı koşulların çok üzerinde sürelerde geri ödemelerle mesleki yaşamını sürdürmenin yolarını aramakta,çoğu zaman da kaçınılmaz olarak ; kredi faizlerine veya depoların uyguladığı gecikme faizlerine mahkum olmaktadır.Her geçen gün dengesizce açılan yeni eczaneler özellikle büyük kentlerde bu durumu tamamıyla içinden çıkılmaz hale getirmektedir.6197 sayılı yasanın günümüz koşullarına uygun olarak yenilemesi ile eczane açılışları geç de olsa kısıtlanacak ve bu sorun kısmen hafifletilmiş olacaktır.Ama uzun yıllardır beklenen bu düzenleme bir türlü gerçekleşmemektedir.Bu yasal düzenlemenin süratle yapılabilmesi için siyasi otorite üzerine etkili olabilecek ilaç sanayi ve dağıtım kuruluşlarının temsilcilerinin katkısı istenmek zorundadır.Çünkü bugün yaşanan sıkıntı sektörün tüm kesimlerini er ya da geç olumsuz etkileyecektir.

Ayrıca , resmi kurum ödemelerinin zamanında yapılması, sağlıklı bir ödeme planı oluşturulması veya aracı bir finans kurumu ile garanti altına alınması konusunda benzer birlikteliklere gereksinim duyulacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumları'na bütçeden ayrılan payın arttırılması ve primlerin içerisindeki sağlık kesintisinin sadece sağlık harcamalarında kullanılması çözümü kısmen kolaylaştıracaktır.

Son yıllarda sıkça dile getirilen “Türkiye'ye 6000 eczane yeter” söyleminin yanlışlığı da her platformda vurgulanmalıdır.Her yıl yaklaşık 1000 mezun veren Eczacılık Fakültelerinin varlığında ; mevcut eczane sayısının 6000'e düşmesi sonrasında binlerce eczacı, eczane çalışanı ve ailelerinin durumunun ne olacağı sorgulanmalıdır.Yeni Eczacılık Fakültesi açılmaması , mevcutların kontenjanlarının düşük tutulması ve branşlaşma konusu her zaman gündemde tutulmalıdır.

2005 yılı için SSK'nın da dahil edileceği tüm Sosyal Güvenlik Kuruluşları'nın serbest eczanelerden hizmet alması durumunda,artan potansiyel sonrası sözü edilen 6000 eczaneden verilecek hizmetin kalitesi de masaya yatırılmalıdır.

Bugün SSK'da yaşanan kuyrukların benzerlerinin ortaya çıkacağı göz önüne alındığında ; sonuç olarak eczanelere yeni bir pazar değil ek bir yük daha sunulmaktadır !

Devletin Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına ekonomik rahatlama sağlamaya yönelik çalışmaları iyi değerlendirilmelidir.2005 yılı ve sonrasında tek bir eczanenin bile zarar görmeyeceği akılcı koşullarda uzlaşılmalıdır.

Ayrıca, birçok olumsuzluğun yaşandığı bu süreçte sürekli olarak Avrupa Birliği'ne üye ülkelerdeki eczanelerden ve bu ülkelerdeki geri ödemelerden örneklemeler yapmak büyük talihsizliktir ve çok iyi bilinmelidir ki ; eczacıların önemli bir çoğunluğunca antipatik bulunmaktadır.

Unutmamalıyız ki; eczacı örgütleri tüm eczacıların meslek örgütleridir.Asla önümüzdeki süreçte yaşanması muhtemel sıkıntıları göğüsleyebilecek az sayıdaki güçlü eczanelerin değil ! Bu nedenle ülkemizde var olma savaşı veren binlerce eczacıyı ve her yıl mezun olan eczacıları gözeten çalışmalar için azami çaba harcanması zorunludur.

Daha da açıkçası ; tek bir eczacının sıkıntıya düşmesini önleyecek konularda gereğini yapmayanlar tarihe