İLAÇ BORSASI ...


2005 Yılı başında Yeşil Kart ve 10-Şubat-2005 tarihinden sonra ise SSK‘nın serbest eczanelere açılması sonrasında tüm kurumlarda uygulamaya konan ‘’ucuz eşdeğer ila璒uygulaması ilaç fiyatlarında benzeri görülmemiş indirimleri beraberinde getirdi.Yapılan her indirim eczane sermayesine doğrudan zarar olarak yansıdı.

İlaç firmalarının sosyal güvenlik kurumlarının ödediği rakamları baz alarak yaptığı indirimlerle tam anlamıyla ilaç borsası oluştu. Bu değişikliklerin faturası da her zaman olduğu gibi ağırlıklı olarak eczacıya çıkarıldı. Bazı firmalar kendi belirledikleri yöntemlerle eczanelerin zararlarının bir kısmını karşılama gayreti içinde olsalar da genel olarak eczanelerde ciddi sermaye kayıpları oluştu.

İlaç fiyat kararnamesi gereğince, tüm ilaç fiyatlarında 15-Temmuz-2005’den sonra yeni bir indirim daha yaşanacak. Yani eczanelerin öz sermayelerinde yeni bir bedelsiz kamulaştırma yaşanacak.üstelik oranı %10 a yaklaşan bu indirim neredeyse ülkemizdeki bir yıllık enflasyon rakamına eşit. Yine bazı ilaç firmaları belirledikleri dahice (!) yöntemlerle eczanelerin zararlarının bir kısmını telafi edeceklerini açıkladılar. Büyük bir bölümü ise bu konuyla ilgili sessizlikleri koruyorlar.

Aslında yapılması gereken; indirim öncesinde eczane envanterinin çıkarılarak oluşan zararın muhasebeleştirilmesini sağlamak olmalıdır.

Bu konuyla ilgili olarak İzmir Eczacı Odası mali müşavirinin görüşünü web sayfamızda yayınladık. Aksi halde , firmaların indirim oranına karşılık bizlere nimetmiş gibi sunduğu anlamsız mal fazlalarına mahkum olacağız.

Türkiye ilaç pazarında kutu satışı olarak baktığımızda;

Aralık-2004’de 75.5

Ocak-2005’de 75.33

Şubat-2005’de 87.8

Mart-2005’de 117.85

Nisan-2005’de 104.1

Mayıs-2005’de 102.69 milyon kutu olarak gerçekleşmiş

Kutu satışına İzmir pazarında bakacak olursak;

Aralık-2005’de 3.914

Ocak-2005’de 4.405

Şubat-2005’de 5.311

Mart-2005‘de 7.585

Nisan-2005’de 6.601

Mayıs-2005’de 6.446 milyon kutu olarak gerçekleşmiş.

Rakamlardan da anlaşılacağı gibi , özellikle SSK’nın devreye girmesi ile ilaç pazarında ciddi bir büyüme gerçekleşmiş.Bu serbest eczaneler için artan ciro ,azalan karlılık ve buna bağlı olarak büyüyen risk anlamına gelmektedir.

Bütün bunların yanı sıra; yeni fiyat kararnamesi ile kısıtlanan eczane karlılıkları ve eczanelerdeki nakit girişinin her geçen gün biraz daha azalması sonrasında kurumların ödeme gecikmeleri de eczanelerdeki ekonomik sıkıntıyı biraz daha artırıyor.

Tüm bunların yanı sıra , sosyal güvenlik kurumlarınca sürekli değiştirilen kuralların takip edilmesi ve hastaya anlatılması da bizlere bırakıldı.SSK’ da son dönemde yaşadıklarımız ve geçen onca süreye karşın bir türlü sistemin sağlıklı hale getirilememesinde ,kurumun sağlık bakanlığına devrini içine sindiremeyenlerin etkili olduğunu düşünmeye başladık!

Aylardır bir çok reçete eksik ve hatalı düzenleniyor, hastalar sağlık kuruluşlarına tekrar tekrar gidip geliyorlar.Reçetelerdeki eksiklik ve hataların bir türlü giderilememesi , bizden kaynaklanmayan bir konuyla ilgili açıklama yapmak zorunda kalan bizleri , hem de hastaları canından bezdirdi.

SSK da yıllardır geçerli olan heyet raporlarına serbest eczaneler söz konusu olduğunda yeni kriterler getiriliyor , anlaşılması güç nedenlerden dolayı bir çok meslektaşımız haksız kesintilerle karşılaşıyorlar.

üstüne üstelik,Emekli Sandığı ve Bağ-kur’daki yeni uygulamalar bizleri tam anlamıyla çileden çıkardı.1-Temmuz sabahından beri üretilmeyen ya da uzun süredir piyasada olmayan ilaçlar nedeniyle ortaya çıkan abuk fiyatlı ilaçlarla ve anormal fiyat farkları ile meşgulüz.Özellikle yatan hasta ve kan ürünü-hemofili reçetelerinde yer alan ilaçlarda oluşan fiyat farkları bu hastaların tedavilerini aksatacak boyutta. Bu sorunun kısa sürede çözülmesi için ne gerekiyorsa yapacağız.

Kısacası her gün yeni bir kaos ile kar