İLAÇ İMHASI HAKKINDA


Değerli meslektaşımız,

Bilindiği gibi renkli reçete ile verilen ilaçlar ve kontrole tabi ilaçların imhası odamız tarafından ücretsiz imha edilmektedir. Miadi geçen diğer ilaçlar için sizlerden gelen talepler sonrasında İzaydaş ile görüşülmüş olup, ek'te ki teklif alınmıştır. 

Atık kodu : 18.01.09 'dur.

 

Bilgilerinize önemle sunulur...

 

Link adresi https://www.izaydas.com.tr/54-izmit_atik_ve_artiklari-aritma-yakma_ve_degerlendirme-icerikDetay-bertaraf_ve_nakliye_teklif_talep_formu.html

 

İZMİR ECZACI ODASI

İLAÇ İMHASI HAKKINDA