İLAÇ UCUZLAYACAK MI?


14 Şubat 2004'te Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren yeni ilaç fiyat

kararnamesi sonrasında.ilaç fiyatlarının düşmesi gündemimizin ilk sırasında yerini aldı.

Hiçbir eczacı ilacın pahalı olmasını istemez.İlacın ucuz ,güvenilir ve bulunabilir olması bizim için vazgeçilmezdir.

Ancak, ilaç fiyatlarında indirimin söz konusu olduğu her durumda eczacı mağdur edilmektedir.Yeni ilaç fiyat kararnamesi sonrasında ve özellikle ithal ilaçların fiyatlarında daha hissedilir olacak düşüşlerde eczanelerimizin raflarındaki ilaçların durumu ne olacak ? Olup bitenin faturasının eczacıya çıkarılması kabul edilemez.

Bu konuyla ilgili olarak TEB ile Sağlık Bakanlığı arasında görüşmeler sürüyor.Çeşitli öneriler tartışılmakta.Bunlardan biri;eczanelerdeki mevcut ilaçların ,düşük fiyatlı olanlarla ilgili firmalarca değiştirilmesi ve eczacı aleyhine oluşacak farkın firmalarca giderilmesi.

Bir diğeri ise;düşük fiyat uygulamasına geçişte eczanelere bir geçiş süresi tanınarak eczanelerin zararlarının azaltılması ve mevcut stokların eritilmesine olanak tanınması.

Ayrıca, makul bir süre için her iki fiyatın da geçerli olduğu bir sürenin sağlanması

.

Özellikle ithal ve pahalı ilaçların yanı sıra jenerik ilaçlarda da AB ülkelerinden belirlenen 5 ülkedeki en düşük fiyat uygulaması olan 2 ülkenin baz alınması sonrası düşüşler yaşanacak.

Bugün yapılması gereken ilaç alımında dikkatli olmak ve ithal ilaçları olabildiğince az bulundurmaktır.

İlaç fiyatlarındaki düşüş sırasında biz eczacıların en az zararı görmesi için en büyük görev ise ilaç firmalarına düşmektedir.Yeni kararname sonrası depocu ve eczacı karları zaten aşağı çekilmişti.İlaç firmalarının da bu zor dönemde özveride bulunması zorunlu.

Aynı ilaç firmalarının SSK ihalelerinde ne kadar yüksek iskontolar yaptıkları,hatta bir serum ihalesinde iki firmanın fiyat eksiltmesi sonrasında SSK'ya yüklü miktardaki serumların "hibe" yoluyla verildiğini hepimiz biliyoruz.

Sosyal Güvenlik kurumlarına yaptığımız %2.5'luk iskontoların yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor.Halka ucuz ilaç sunulması ve sosyal güvenlik kurumlarının ekonomik anlamda nefes alması noktasında sürekli olarak biz eczacılar özveride bulunduk .

Şimdi sıra ilaç firmalarında…

Saygılarımla ,

Ecz. Tuncay SAYILKAN