İLGİNÇ GELİŞMELER


Eczacı meslek örgütünde uzun yıllar görev yapmış,TEB Merkez Heyeti Başkanlığı’nı önemli bir süre sürdürmüş ve şimdilerde  Milletvekili olan bir meslektaşımız önce Aralık  2007’de  TEB Büyük Kongresi’nde ,daha sonra da Nisan 2008’de Eczacılık Fuarı’nda benzer konuşmalar yaptı.SSK ve Yeşil Kartlı vatandaşlarımızın serbest eczanelerden hizmet almasından önce ilaç pazarının 5,5 milyar dolar olduğu bugün  ise 11 milyar  dolara ulaştığını ve bu süreçte eczane sayısında önemli bir artış olmadığını  ısrarla vurguladı.Bir anlamda eczanelerde yaşanan sıkıntıları ve eczacıların yükselen tepkilerini anlamsız bulduğunu anlatmaya çalıştı.

Oysa bu mesleği sürdüren ve geçimini bu meslekten sağlayan herkes çok iyi biliyor ki , bu durum hiç de sunulduğu gibi değildir.Kamu iskontolarından doğan kayıplar ,artan işletme giderleri ,azalan eczacı karlılığı ve ilaç fiyatlarında yapılan indirimlerin eczanelerde oluşturduğu kayıplar ilaç  pazarı büyüse  bile eczaneleri ciddi sıkıntılara sokmuştur.Ayrıca,11 milyar dolarlık pazarın ne kadarını 200 YTL ve üzeri ilaçlar oluşturmaktadır ve hastane eczanelerinin oluşturduğu bölüm ne kadardır?

Bu ilginç yaklaşıma Aralık 2007’de Ankara’da  verdiğimiz yanıtı bir kez daha tekrarlayalım.Eğer ilaç pazarı iki katına çıkmışsa yani her şey güllük gülistanlıksa , binlerce  meslektaşımız neden ekonomik sıkıntı içindedir ve pazar  payının yarı yarıya düşük olduğu süreçte çok az sayıda meslektaşımız banka kredisi kullanırken  bugün binlerce  meslektaşımız gecikme faizleri ve banka kredilerine mahkum olmuşlardır?

Ayrıca tam da OTC ve ilaçta reklamın tartışıldığı bu süreçte,yıllar yılı “ilaç sadece eczanede ve eczacı danışmanlığında sunulur” ilkesini  savunan örgütte yöneticilik yapmış birisi nasıl olur da eczane dışına çıkmasına tepki gösterdiğimiz ürünler için  Avrupa’daki örneklerine bakmamız gerek diyebiliyor ? Anlamak mümkün değil .

Ne zaman haklı tepkilerimizi  gündeme taşısak , ne zaman mesleğimiz  üzerine oynanan oyunlara karşı duruş sergilesek basında ve kamuoyunda mesleğimize karşı organize saldırıla, karalamalar  başlıyor.

Yılardır umutla beklenen 6197 sayılı yasanın taleplerimize uygun olarak  güncellenmesi , OTC ve ilaçta reklamın konuşulmaya başlandığı  süreçte başka ilginç gelişmeler de yaşanıyor.Kamuoyu gözünde eczacı ve eczanenin  saygınlığına zarar verecek,soru işaretleri oluşturacak  yaklaşımlar sergileniyor.

ülkenin değişik yerlerinde gerçekleşen operasyonlarda çok sayıda meslektaşımız suçluluğu kanıtlanmadan gözaltına alınıyor ve bunlar  yeterince araştırılmadan yazılı-görsel basında yer buluyor.Meslektaşlarımızın  soruşturmanın devamında suçsuz bulunarak serbest bırakılması ise önyargılı yapılan haberlerin oluşturduğu tahribatı ne yazık ki gidermiyor.

Yolsuzluk yaptığı kesinleşen ,suçu sabit olan herkes yasalar karşısında ve meslek örgütünde hak ettiği cezayı almalıdır.Ancak işlemediği bir suç yüzünden yazılı ve görsel basında suçlu gibi sunulan meslektaşlarımızın ve eczacılık mesleğinin gördüğü zarar ,tahrip edilen saygınlık nasıl telafi edilebilecektir ?

Bu gelişmeler doğal olarak akıllara bazı soruları getirmektedir. Örneğin ; bu tür asılsız ve önyargılı haberlerle halkımıza eczacılık mesleği ve mevcut eczane modeli suistimale açık ve güvenilir değildir mesajı mı verilmek istenmektedir ?
Ya da mesleğimizle ilgili yapılması düşünülen düzenlemelere zemin hazırlanıp , olası bir mücadelede vatandaşlarımızın yanımızda yer alması engellenmek mi istenmektedir ?

ülkemizde ilaç pazarı hızla büyürken birilerinin bu pazara gözlerini dikmesine ve bu amaçla mesleğimizi yıpratmasına seyirci kalmamalıyız.
Tabi tüm bunları yaparken de vatandaşın gözünde eczacı ve eczaneye bakışta oluşan olumsuzlukları ivedilikle gidermeliyiz. Eczacısız ilaç ve sağlık hizmetinin sürdürülemeyeceğini, ilacın sadece eczanede ve eczacı danışmanlığında sunulabileceğini birlikte kanıtlamalıyız.