İnfliximab İçeren İlaçlar İçin Hazırlanan Sağlık Mesleği Mensubu Mektubu Hakkında


43.A.00/5825

10/06/2022

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA


T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından Birliğimize gönderilen 09.06.2022 tarih ve E-54398317-510.01.10-774455 sayılı yazı ile, 

Sağlık mesleği mensuplarının ilaç güvenliliği ile ilgili konularda meydana gelen gelişmelerden ivedilikle haberdar olmaları amacıyla mektup dağıtılması uygulamasının Kurum tarafından yürütüldüğü belirtilerek, 

İnfliximab (Remicade, Remsima ve Ixifi): Anne karnında veya emzirme döneminde infliximaba maruz kalan bebeklerde canlı aşı kullanımına dair bilgilendirme içeren ve Kurumca onaylanan sağlık mesleği mensubu bilgilendirme mektubunun Birliğimiz tarafından duyurulması istenmektedir. 

İlgili Kurum yazısı ve sağlık mesleği mensubu bilgilendirme mektubu yazımız ekinde yer almakta olup, bilgilerinizi ve üyelerinizin bilgilendirilmesini saygılarımla rica ederim.

Ecz.Saygın Garğın
Genel Sekreter

 

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun 09.06.2022 tarih ve E-54398317-510.01.10-774455 sayılı yazısı için tıklayınız.