İZLEMEK YETMEZ !


Sosyal Güvenlik Kuruluşlarının tamamının (SSK ve Yeşil Kart uygulaması dahil) ilaç alım koşullarının tek düze hale getirilmesi ile ilgili çalışmalar sürüyor.İzmir Eczacı Odası olarak halkın tedavisi için gerekli ilacı temin ederken sıkıntı yaşamasına neden olacağını düşündüğümüz maddelerin düzeltilmesi amacıyla T.E.B.'ne başvuruda bulunduk.Ayrıca halk sağlığını doğrudan ilgilendiren böylesine önemli bir çalışmanın konuyla ilgili her kesiminin temsil edildiği çalışma gruplarınca yapılması gerekliliğini de ilettik.

Öncelikle bir konuya açıklık getirelim.Bu çalışmalar sonrasında tüm kurumlarla ayrı ayrı sözleşme yapılmaya devam edilecek.Ancak tüm kurumların protokol hükümleri birbirinin aynı olacak.Daha da açıkçası ; bir ilaç bir kurumda ödeniyor ise tüm kurumlarda aynı koşullarla ödenecek.

Burada gözden kaçırılmaması gereken asıl konu , SSK'nın oluşturacağı ek yükün finansı için ilaç sanayinden ,dağıtım kuruluşlarından ve eczanelerden talep edilen yüksek iskontonun SSK dışındaki kurumlar için de istenmesidir.Daha önce de belirttiğimiz gibi ,bizim endişemiz zaman içinde bu yüksek iskontonun neredeyse tamamının sözleşmeli eczanelerin omzumuza bırakılacağıdır.Yeni Bütçe Uygulama Talimatı taslağını incelediğimizde çok açık görülüyor ki bir çok hüküm halen SSK'da uygulanan protokol maddelerini içermektedir.

Biz eczacıların bu günden yarına her geçen yıl biraz daha zorlaşan protokol hükümleri ile karşılaşacağımız netlik kazanıyor.

ülkemizde ilacın en büyük alıcısı olan devlet sağlık ve ilaç ödemelerinde yaşadığı sıkıntıyı aşabilmek için her yıl biraz daha fazla sayıda ilacın yazılımına kısıtlama getiriyor.Peki bu uygulamalar amacına ulaşıyor mu?

Ege bölgesinde faaliyet gösteren bir ilaç dağıtımı kuruluşunun verilerine göre;

2003 yılının en çok satan iki ilaç için bir değerlendirme yaparsak ,

Plavix Tablet :

*2003 yılı toplam kutu satışı - 38.800 kutu

*2003 yılı aylık ortalama satış – 3.238 kutu

*2004 yılı (ilk sekiz ay değerlendirilmesinde) toplam satış – 29.864 kutu

*2004 yılı aylık ortalama satış – 2.489 kutu

satış gerçekleşmiş .İki yılı karşılaştırdığımızda ise aradaki fark - %23 olarak çıkıyor.

Aynı değerlendirmeyi

Tebokan Fort 50 Tablet için yaparsak ;

*2003 yılı toplam satışı – 70.685 kutu

*2004 yılı ilk 8 ay toplam satışı – 43.459 kutu

*2003 yılı aylık ortalama satış – 5.890 kutu

*2004 yılı aylık ortalama satış – 3.622 kutu

Olarak gerçekleşmiş.

Değişim oranı ise -%38.2

Yukarıdaki verilerden de anlaşılacağı gibi, kısıtlamalarla istenilen tasarruf kısmen de olsa sağlanmış.Bu yüzden sosyal güvenlik kuruluşlarının önümüzdeki dönemlerde benzer arayışlar içerisinde olacağı ortada…

Başka bir önemli konu ise ,belirli ilaçların yazılımında uzman hekim koşulu aranması her geçen yıl yaygınlaşıyor.Benzer uygulamalar sonrasında ise bu ilaçları kullanmak zorunda olan hastalar doğal olarak uzman hekim bulunan kuruluşlara yöneliyorlar.Bu durumda büyük çoğunluğu oluşturan semt eczaneleri için sıkıntı başlıyor.Sosyal Güvenlik kuruluşlarının 2005 yılı ilaç alım koşulları henüz netlik kazanamadığı için eczanelerin stoklarını gözden geçirmesi ve kontrollü ilaç alması büyük önem taşıyor .

Ayrıca 2005 yılında uygulaması öngörülen “pozitif liste” ile hangi ilaçların ödeneceği belirleniyor.Pozitif listede yer almaması beklenen bir çok ilaç cazip koşullarla eczanelere sunuluyor.Liste dışında kalan ilaçların birçok eczaneye kısmen de olsa nakit girdisi sağlayacağı düşünülebilir.Bugün yapılması gereken , eczane dışında ilaç satışına karşı kararlı duruşun kesin bir dille ve bir kez