İZMİR ECZACI ODASI BASIN BÜROSU BASIN AÇIKLAMASI "YEŞİL KART"


 

28.11.2006

BASIN AÇIKLAMASI

İzmir Eczacı Odası Yönetim Kurulu’nun Yeşil Kart alacakları ile ilgili basın açıklamasıdır.

“Değerli Basın Mensupları;

1 Ocak 2005 tarihinde yapılan yasa değişikliği ile Yeşil Kartlı hastalar ilaçlarını serbest eczanelerden almaya başladılar. Uygulamada ikinci yıla yaklaştığımız bugünlerde, Türkiye’de yaşamsal önemi olan, kaliteli sağlık hizmetinde ilaca ulaşım, adil ve eşit biçimde gerçekleşmeye başlamıştır. Uzun süredir savunduğumuz bu uygulama, hastaları büyük ölçüde rahatlatırken, evrensel eczacılık hizmetinin hayata geçmesini sağladı. 

Sosyal devlet ilkesi gereği, tedaviye erişiminin eşit bir şekilde sağlanması en temel insan haklarından biridir. Alım gücü olmayan yoksul vatandaşlarımızın da Yeşil Kart sayesinde ilaca rahatça ulaşması bu ilkenin sonuçlarından birisidir.  

İlaçta yeni bir dönemi başlatan bu uygulama, halk sağlığı açısından tarihi bir aşamadır. Uygulama ile vatandaşlarımızdan 11 milyonunun daha, eczacılık ve ilaç hizmetlerine erişimi kolaylaşmıştır. Artık hastalarımız ilaç hizmetini danışmanlık hizmeti ile birlikte alabilmektedir. Tüm dünyada, zaten varolan bu sisteme geçiş, hem hizmeti alanları hem de hizmeti verenleri rahatlatmıştır. Sistemle birlikte, hizmetin hızı ve niteliği artmıştır.

Bugün Yeşil kartlı hastalarımıza verdiğimiz özverili hizmetten dolayı mesleki anlamda büyük haz duymaktayız. Çünkü ülke insanımızın tümünün sağlığını korumak yönünde atılan bu adımda üstlendiğimiz bu görev onur vericidir.

 

Bir sağlık elemanı olarak, hizmetin kalitesi ve ulaşılabilirliğini sağlamak, eczacının temel görevidir. Biz bu görevi yerine getiriyoruz, giderek de geliştiriyoruz.

ECZACILARIN DEVLETTEN ALACAĞI GİDEREK ARTIYOR!

2007 yılından itibaren de Yeşil Kartlı vatandaşlarımızın sosyal güvenlik kurumlarıyla birlikte tek çatı altında birleşerek sağlık karnesine sahip olmasını; temel sağlık hizmetlerinin kalitesi ve devamlılığı açısından memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak unutulmaması gerekir ki; sağlık hizmetinin önemli bir argümanı olan ilaç hizmetinin sürdürülebilirliği geri ödemelerin düzenli bir biçimde yapılmasına bağlıdır.

Bugün önemli bir sağlık hizmeti veren eczacılar, verdikleri ilaçların bedellerini aylarca alamamaktadırlar. Yeşil Kart kapsamındaki vatandaşların ilaç ihtiyaçlarının karşılanmas