İzmir Eczacı Odası'ndan!


 

Eczacı Kamuoyuna

25-26 Haziran 2007 tarihlerinde Ankara’da bir araya gelen 47 Eczacı Odası Başkanı SGK ile yapılacak Protokol Taslağı ve Sağlık Uygulama Tebliği’nde yer alan:

  • Yatan Hasta reçetelerinin hastane eczanelerinden temini,
  • Günübirlik tedavi adı altında kanser ve diyaliz reçetelerinin hastane eczanelerinden karşılanması,
  • Muayene ücretlerinin eczanelerden tahsil edilmesi,
  • Reçetelerimizin örnekleme yöntemi ile incelenmesi,
  • Raporlu hastaların reçetesiz ilaç temini,
  • Kamu iskontolarının eczaneler üzerinden yapılmasının eczanelerde oluşturduğu kayıpların devam etmesi,

 

gibi eczacılık mesleğini tehdit eden hükümlerin kabul edilemez olduğu konusunda görüş birliğine varmış ve meslek örgütümüzde uzun süredir özlenen kararlı bir karşı duruşla eylem planı hazırlamışlardır.

Ancak, SUT’da düzenlemeler yapılmadan ve protokol taslağındaki taleplerimiz yerine getirilmeden, protokolün son hali Odamızın da içinde bulunduğu çok sayıda Eczacı Odasının acil toplantı çağrıları dikkate alınmaksızın adeta yangından mal kaçırır gibi 02.07.2007 tarihinde TEB Merkez Heyeti’nce imzalanmış ve eczacı kabul edilemez bir protokole mahkum edilmiştir.

Bugün gelinen noktada TEB Merkez Heyeti, 47 Eczacı Odasının ve 24000 eczacının taleplerini ciddiye almamış, arkasında oluşan büyük desteği doğru kullanamamıştır.

Eczacı Odalarının ve üyelerimizin talep ve beklentileri mevcut Merkez Heyetince hiçe sayılmış ve eczacı ile meslek örgütü arasında güven sorunu oluşmuştur.

üyesinin hak ve çıkarlarını koruyamayan, kararlı bir duruş sergileyemeyen, mesleğimizin geleceğini tehlikeye atan ve eylemlilikten çekinen bir Merkez Heyeti beklentileri karşılamaktan uzak bir noktaya düşmüştür.

Önümüzdeki süreçte; eczacının haklarını her koşulda savunan, eczacının yaşadığı sıkıntıyı yüreğinde hisseden, üyenin güvenini kazanmış ve gerektiğinde her türlü eylemliliği sergileyebilecek güçlü ve kararlı bir Merkez Heyeti yapılanması kaçınılmazdır.

Mesleğimizin geleceği ve haklarımızın savunulması noktasında tüm duyarlı meslektaşlarımızı göreve davet ediyoruz.

Saygılarımızla,

İZMİR ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU