İZMİR SAĞLIK MESLEK ODALARI PLATFORMU ORTAK BASIN AÇIKLAMASI


BüYüK ORTADOĞU PROJESİ’NİN HEDEFİ TüRKİYE’NİN PARÇALANMASIDIR
LüBNAN’A ASKER GÖNDERİLMESİNE HAYIR! DİYORUZ.

ABD Dışişleri Bakanı Rice’ın “Yeni bir Ortadoğu’nun zamanı geldi” açıklamasının ardından, İsrail’in ABD desteğiyle Lübnan’a saldırısı, Büyük Ortadoğu Projesi’nin gerçek yüzünü ortaya koymuştur.

Bu açıklama sonrasında ABD, Türkiye başta olmak üzere Ortadoğu ülkelerinin parçalanmış haritasını yayınlamıştır. Daha önce de “Fas’tan Çin sınırına, 22 ülkenin siyasi coğrafyalarının değişeceği” şeklinde açıklanan Büyük Ortadoğu Projesi’nin “insan hakları” ve demokrasi getirme” adı altında nasıl bir emperyalist tehdit olduğu artık açıkça ortadadır.

Dün, ABD’nin yanında Irak’ta ateşe atılmamız için tezkereyi savunanlar bugün yine Türk askerinin ABD-İsrail çıkarları için Lübnan’a gönderilmesini istemektedirler.

Mehmetçik, Soros’un daha önce ifade ettiği gibi “en önemli ihraç malı” olarak kullanılmak istenmektedir.

Türkiye de “Büyük Ortadoğu Projesi’nin hedef ülkesidir. Bu projenin parçalamaya çalıştığı ulus devletlerden birisidir. Bu projede yer almak, ulus bütünlüğü zedelenmiş, parçalanmış, özgüvenini yitirmiş bir toplum haline gelmemiz demektir.

BİZ SAĞLIKÇILAR OLARAK, üLKEMİZİN BAĞIMSIZLIK, BİRLİK VE ULUSAL EGEMENLİK BİRİKİMİNE SAHİP ÇIKACAĞIMIZI BİR KEZ DAHA İFADE EDİYOR, TüRK ASKERİNİN ABD-İSRAİL ÇIKARLARI DOĞRULTUSUNDA BİR “MIZRAK UCU” OLARAK KULLANILMASINA KARŞI MüCADELE EDECEĞİMİZİ KAMUOYUNA AÇIKLIYORUZ.

İZMİR SAĞLIK MESLEK ODALARI PLATFORMU

Dr. Suat Kaptaner (İzmir Tabip Odası Başkanı)
Tuncay Sayılkan (İzmir Eczacı Odası Başkanı)
Turgan ülker (İzmir Dişhekimleri Odası Başkanı)
Serdar Aktop (İzmir Veteriner Hekimler Odası Başkanı)