Kan Ürünü Faturalarının Kesilmesi ve Medula Sistemi’ndeki Hatalı Mesaj Hakkında


Sosyal Güvenlik Kurumu ile Birliğimiz arasında yürütülen görüşmeler sonunda, 2020 Yılı satış hasılatı onay işlemlerinin 28 Ekim 2021 Perşembe günü saat 12.00’ye kadar tamamlanabileceği ile mali konularda yapılacak düzenlemelerin, Protokol’ün 9.2 maddesi uyarınca 1 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde sistemde gerekli düzenlemeler ve işlemlerin yapılacağı konusunda mutabakat sağlandığı 15 Ekim 2021 tarihinde www.teb.org.tr sayfamızdan duyurulmuştu.

 

Meslektaşlarımız ve Bölge Eczacı Odalarımız tarafından, Kan ürünü faturası kesmek isteyen meslektaşlarımızın Medula Ekranına bir uyarı mesajı geldiğinin bildirilmesi üzerine konu ivedilikle Sosyal Güvenlik Kurumuna iletilmiştir. Kurum tarafından, ekrana gelen “Lütfen 2020 yılı satış hasılatı bilginizi kaydettirmek için, bağlı bulunduğunuz SGK Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi’ne başvurunuz.” uyarı mesajının sistemden kaynaklı bir hata olduğu ve düzeltileceği bildirilmiş, ancak halen sorun giderilmemiştir. Kurum yetkilileri, sistemde çıkan hatalı mesajın bugün kaldırılacağını bildirmişlerdir.  

 

Kan ürünü faturası kesecek eczaneler, 2020 yılı satış hasılatı bilgilerini onaylayarak fatura kesme işlemini gerçekleştirebilmektedir. Kan Ürünü faturası kesecek eczaneler için 2020 satış hasılatları geçerli olacak, ancak Sosyal Güvenlik Kurumunun, görüşmelerimiz sonrasında Medulada yayınladığı son mesajda da belirtildiği gibi, mutabık kalacağımız barem ve oranlara göre bu faturalar geriye dönük olarak yeniden değerlendirilecek ve eczanenin 2020 hasılatına göre hesaplanan tutardan kaynaklı bir fark oluşursa bu tutarla ilgili mahsuplaşma işlemi yapılacağı SGK tarafından bildirilmiştir. 

Kan ürünü faturası kesmeyecek olan meslektaşlarımızın hasılat onayı yapma işlemleri için 28 Ekim 2021 tarihine kadar süresi bulunmaktadır.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ